AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/76 2018

BAKI HAQQINDA NAĞIL


 

Bəddi rəhbər Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, polkovnikYusif Axundzadə. İfa edir Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Orkestri

 

1. R.Behbudov – Canım Bakı, qanım Bakı

 

2. Ş.Ələkbərova – Bakı gecələri

 

3. Y.Rzazadə - Bakı, sabahın xeyir

 

4. A.Qəniyev – Nurlu Bakı

 

5. E.Rəhimova – Bakım

 
6. Qaya qrupu – Bakı qışı  
7. O.Ağayev – Canım Bakı  
8. Ş.Ələkbərova – Bakı haqqında mahnı  
9. R.Adıgözəlov – Bakı  
10. R.Behbudov - Bakı haqqında mahnı  
11. S.Qədimova – Bakının maralı  
12.O.Ağayev – Sən ey uşaqlıq  
13. Ş.Ələkbərova – Gözəl Bakı  
14. Ə.Məmmədov – Bakı  
   

4/77 2018

BAKI HAQQINDA NAĞIL


 
1. F.Kərimova – Bakı, sabahın xeyir.  
2. N.Qasımova – Bakı haqqında  
3. V.Mustafazadə - Bakı gecələri  
4. Ş.Ələkbərova – Bakı  
5. M.Maqomayev – Прощай Баку  
6. Qaya qrupu - Девушки Баку  
7. R.Behbudov - Bakı haqqında mahnı  
8. V.Mustafazadə - Köhnə Bakı  
9. R.Behbudov – Bakının ulduzları  
10. Ş.Ələkbərova – Bakılı qız  
11. M.Maqomayev – Вечерний Баку  
12. R.Adıgözəlov – Şəhərli gözəli  
13. A.Qəniyev – Bakının ulduzları  
14. M.Əhmədov – Bakı sabahın xeyir olsun  
15. F.Kərimova – Bakının gecəsi