AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/71 2017

SAMİRƏ AŞUMOVA


 

 

 

1. E.Metnet - оp. 39 c-moll

 

2. İ.Braqms – Variationen über ein eigenes Thema оp. 21

 

3. Şuman – List “İthaf”

 

4. Q.Qarayev – Sarsko selo heykəli

 

5. Q.Qarayev - Prelüdlər

 
5. C-moll  
6. A-dur  
7. a-moll  
8. E-dur  
9. B.Bartok – “Süita”  
I – Allegretto  
II – Scherzo  
III – Allegro molto  
IV – Sostenuto  
   

4/72 2017

MƏHRİBAN ƏHMƏDOVA


 
1. M.Əhmədova – Düşüncələr  
2. Qaya – Xəzərim  
3. Akif İslamzadə - Ana  
4. Elmira Rəhimova / Eldar Axundov  
5. Rauf Adıgözəlov – İnanıram  
6. Şövkət Ələkbərova – Sədaqət  
7. Yaşar Səfərov – Araz üstə şəhərim  
8. Şövkət Ələkbərova – Bahar nəğməsi  
9. Gülağa Məmmədov – Bayram mahnısı  
10. Zeynab Xanlarova – El qızı  
11. Gülağa Məmmədov – Xəzərim  
12. Elmira Rəhimova – Nəğməli axşamlar  
13. Akif İslamzadə - Vətən üçün  
14. Flora Kərimova – Ata millət, ana millət ağlama  
15. Şövkət Ələkbərova – Vətənim mənim  
16. Cəfər Behbudov – Səni gördüm  
17. Brilliant Dadaşova – Arzum mənim  
18. Şövkət Ələkbərova – Bakım mənim  
19. Sevil – Bahar nəğməsi  
20. Rafiq Babayev – Estrada pyesi