AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/74 2018

MÜDAFIƏ NAZIRLIYININ ƏLAHIDDƏ NÜMUNƏVI ORKESTRI


 

Bəddi rəhbər Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, polkovnikYusif Axundzadə. İfa edir Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Orkestri

 

1. Ü.Hacıbəyli - “Koroğlu” operasından - Üvertüra

 

2. H.Abasquliyev - Qarşılanma marşı

 

3. “Heyratı”

 

4. Ə.Əliyev - Vətən marşı

 

5. E.Sabitoğlu - “Siravi Əhməd”

 
6. C.Quliyev - Əsgər marşı  
7. M.Maqomayev - Radio marşı  
8. S.Rüstəmov - Sumqayıt marşı  
9. Y.Axundzadə - Azərbaycan marşı  
10. F.Bədəlbəyli - “Anamız Azırbaycan” solistlər - Kənan Qədimov və Aynur İsgəndərli  
11. N.Mirməmmədli - “Azərbaycan bayrağı” (söz. V.Əhməd), solist - Samirə Avşarova  
12.İ.Qismət - “Müqəddəs Vətən” (söz. Z.Xınalı), solist - Zümrüd Məmmədova  
13. Ü.Hacıbəyli - “Çırpınırdın Qara dəniz” (söz. /.Cavad), solist - Aynur İsgəndərli  
14. R.Məmmədov - Hünər marşı (söz. M.Mehdiyev), solist - Zümrüd Məmmədova  
15. N.Mirməmmədli - “Əsgər qardaşlar” ” (söz. Z.Xınalı), solist - Samirə Avşarova  
16. S.Ələsgərov - “Azərbaycan polisi” (söz. A.Qurbani), solist - Kənan Qədimov  
   

2/75 2018

SEVDA İBRAHIMOVA. VOKAL MUSIQISI ALBOMU


 
1. “Münacat”. Söz. Höküma Billurinindir. Nuriyyə Hüseynova və Qədim Musiqi alətləri dövlət ansambl b/r Məcnun Kərimi.  
2. “Ana mahnısı” Söz. İsgəndər Coşğunundur. Flora Kərimova və ART S.Rüstəmov ad.XCA ork. Dir.: Nəriman Əzimov.  
3. “Vətən desin”. Söz. Məmməd Arazındır. Yaqub Zürüfçü və istr.ans.  
4. “Ayrılmazıq biz”. Söz. Məmməd Arazındır. Yaqub Zürüfçü və istr.ans.  
5. “Göslərəm səni”. Söz. Yusif Həsənbəyindir. Nərgiz Kərimova və müəllif (f- no)  
6. “Azərbaycanım” . Söz. Məmməd Arazındır. Elxan Əhədzadə və ART est. Simf.ork.  
7. “Mənə elə gəlir”. Söz. Nəriman Həsənzadənindir. Şövkət Ələkbərova və müəllif (f-no)  
8. “Səninlədir canım mənim”. Söz. Nizaminindir. Rauf Adıgözəlov və ART est.simf.ork.  
9. “Sənə qurban”. Söz. Aşıq Ələsgərindir. Rauf Adıgözəlov və Qara Qarayev ad. AD kamera ork. Dir.: Nazim Rzayev.  
10. “Haqq yolu”. Söz. Nəriman Həsənzadənindir. Elxan Əhədzadə və ART est. Simf.ork.  
11. “Hara Baxsan, gözümdəsən”. Söz. Hikmet Ziyanındır. Akif İslamzadə və ART est.simf.ork. b/r Rafiq Babayev  
12. “Bəxtimin ulduzusan”. Söz. Mirzə İbrahimovundur. Akif İslamzadə və ART est.simf.ork.  
13. “Oyan bülbül”. Söz.Mirvarid Dilbazinindir. İlqar Murad və ART est.simf.ork. b/r Rafiq Babayev  
14. “Sənə heyranam”. Söz. Nigar Rəfibəylinindir. Flora Kərimova, Elxan Əhədzadə və ART est.simf.ork.