AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/ 2000. Album 1 :
Azərbaycan saz havaları


 

Aşıq Əli Zərzibilli. KƏRƏM GÖZƏLLƏMƏSİ.

 

Aşıq Əmrah.   BAŞ DİVANI.

 

Aşıq Əmrah. MAHSIRI.

 

Aşıq ABBAS. ORTA ÇƏLİLİ.

 

Aşıq Aydın Çoban oğlu. BAŞ DÜBEYTİ.

 

Aşıq Əmrah. URFANI.

 

Aşıq Əmrah. KOROĞLU TƏBLİ-CƏNGİ.