AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/2003. Album 1:
Vasif Adıgözəlov


 

Vokal musiqi İstehsalçı şirkət: "SƏBUHİ A.M.D." – 2003 il.

 

Qərənfil

 

Bakı

 

Yeddi çinar

 

İntizar

 

 Qara gözləri

 

Şair, nə tez qojaldın sən

 

Gözləməsin, neyləsin

 

Ay sevgilim

 

Xoşum gəlin

 

Azərbaycan

 

Xoşbəxtlik

 

Ana

 

Unutdun səni

 

O qız hanı

 

Şuşam lay-lay