AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/66 2016

Azərbaycan Bəstəkarlarının Antologiyası
(Ülviyyə Hacıbəyova piano)


 

 

 

Üzeyir Hacıbəyov (Marş)

 

Üzeyir Hacıbəyov (Kiçik pyes)

 

Üzeyir Hacıbəyov (Beşik mahnısı)

 

Niyazi Hacıbəyov (Adajio)

 

Qara Qarayev (Sonatina)

 
I hissə  
II hissə  
III hissə  
Qara Qarayev ("Mirzə Xəyal" tamaşasına yazılmış musiqidən fraqment) - piano üçün işləyəni Ülviyyə Hacıbəyova  

Qara Qarayev

 
Prelüdlər 4  
Prelüdlər 6  
Prelüdlər 11  
Prelüdlər 16  
Prelüdlər 17  
Prelüdlər 19  
Prelüdlər 20  
Prelüdlər 21  
Prelüdlər 22  

Qara Qarayev (Altı pyes)

 

Yağış

 

Kiçik hekayə

 

Usandırıcı fikir

 

Dağlarda

 

Unudulmuş vals

 

Xəzri

 

Azər Rzayev (Düşüncə)

 

Süleyman Ələsgərov (Tokkata)

 

Arif Məlikov

 

Prelüdlər 1

 

Prelüdlər 2

 
Rafiq Babayev (Pyes)  
Vaqif Mustafazadə  
Mart  
Tam təhna  
Salman Qəmbərov (Dairə)