AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/2013. Album 1:
XAN ŞUŞİNSKİ


 

Xan Şuşinski. Şur (1958)

 

Xan Şuşinski. Şahnaz (1956)

 

Xan Şuşinski. Rast (1954)