AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/2001. Album 1:
Üzeyir Hacibəyov.
«Leyli və Məcnun» operası


 

Leyli - Zeynab Xanlarova
Məcnun - Arif Babayev
Məcnunun atası - Hüsnü Qubanov
Məcnunun anası - Raziyyə Şirinova
Leylinin atası - Qafar Əliyev
Leylinin anası - Rafiq Əliyev
İbn-Salam - Şahlar Quliyev
Nöfəl - Kamil Hüseynov
Dirijor : Kazim Əliveribəyov
Xormeyster : Nicat Məlkov
Solo tar : Bəhram Mansurov

 

Müqəddimə

 

Xor «Şəbi - Hicran»

 

Qızların xoru.

 

Məcnunun atasının ariyası.

 

Elçilərin xoru.

 

Leyli və İbn-Səlamın dueti (üçüncü şəkil).

 

Giriş (üçüncü pərdə).

 

Arazbarı (beşinci pərdə).

 

Leyli və İbn-Səlamın dueti (beşinci şəkil).

 

Leyli və Məcnunun duyeti.

 

Məcnunun şikayəti.

 
Son xor.