AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

4/2011. Album 1:
Tarzən Həmid Vəkilov.
«Tarda dünya musiqisi»


 

Türkiyə Cumhur başkanlığı senfoni orkestrası
Dirijor: İoneski Galati (Ruminiya) Piano: Nailə Məhərrəmova,
Rauf Kazımov

 

Niyazi. Arzu

 

C.Cahangirov. Rondo

 

Muğam. Şahnaz

 

V.Adıgözəlov. Bakı

 

S.Coplin. Reqtyam

 

V.Monti. Çardaş

 

N.Əliverdibəyov. Elegiya

 

A.Zəkuinha. Tiko-tiko

 

Muğam. Orta mahur

 

T.Quliyev. Qaytağı

 

P.Sarasate. Qaraçı təranələri