AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2001. Album 1:
Ü.Hacıbəyov.
"Arşın Mal Alan"


 

Musiqi nömrələri işləyəni -
Cavanşir Quliyev
Əsgər – İlqar Muradov
Gülcöhrə – Xuraman Qasımova Suleyman – Elxan Əhadzade
Vəli – Yasin Qaraev
Musiqi Dünyası –2001 il

 

Uvertüra

 
Loading the player...

Əsqərin ariyası

 
Loading the player...

Süleymanın kupleti

 
Loading the player...

Trio.

 
Loading the player...

Əsqərin mahnısı.

 
Loading the player...

Gülçöhrənin ariyası.

 
Loading the player...

Əsqər və Gülçöhrənin dueti

 
Loading the player...

Əsqərin kupleti.

 
Loading the player...

"Karvan" simfonik lovhesi.

 
Loading the player...

İkinci hissənin qirişi.

 
Loading the player...

Suleymanın italiyan mahnısı.

 
Loading the player...

Telli və Vəlinin dueti.

 
Loading the player...

Gülçöhrənin laləsi.

 
Loading the player...

Gülçöhrənin ariyası.

 
Loading the player...

Gülçöhrənin mahnısı.

 
Loading the player...

Toy səhnəsi.

 
Loading the player...

Final.

 
Loading the player...

Album 2:
Azərbaycan Ustad Tarzənləri


 

Bahram Mansurov
Albomu hazırdılar – Cavanşir Quliyev Musiqi Dünyası –2001 il

 

Rast

 
Loading the player...

Bayatı – Şiraz

 
Loading the player...

Zabul

 
Loading the player...

Mahur-Hindi

 
Loading the player...

Hümayün

 
Loading the player...

Rahab

 
Loading the player...

Segah

 
Loading the player...

Şüştər

 
Loading the player...