AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2001. Album 1:
Ü.Hacıbəyov.
"Arşın Mal Alan"


 

Musiqi nömrələri işləyəni -
Cavanşir Quliyev
Əsgər – İlqar Muradov
Gülcöhrə – Xuraman Qasımova Suleyman – Elxan Əhadzade
Vəli – Yasin Qaraev
Musiqi Dünyası –2001 il

 

Uvertüra

 

Əsqərin ariyası

 

Süleymanın kupleti

 

Trio.

 

Əsqərin mahnısı.

 

Gülçöhrənin ariyası.

 

Əsqər və Gülçöhrənin dueti

 

Əsqərin kupleti.

 

"Karvan" simfonik lovhesi.

 

İkinci hissənin qirişi.

 

Suleymanın italiyan mahnısı.

 

Telli və Vəlinin dueti.

 

Gülçöhrənin laləsi.

 

Gülçöhrənin ariyası.

 

Gülçöhrənin mahnısı.

 

Toy səhnəsi.

 

Final.

 

Album 2:
Azərbaycan Ustad Tarzənləri


 

Bahram Mansurov
Albomu hazırdılar – Cavanşir Quliyev Musiqi Dünyası –2001 il

 

Rast

 

Bayatı – Şiraz

 

Zabul

 

Mahur-Hindi

 

Hümayün

 

Rahab

 

Segah

 

Şüştər