AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/68-69 2016

QƏZƏLLƏR


 

 

 

1. Əliağa Vahid. "Dedi ol yar mənə" Qiraətçi: Almaz Amanova

 
Loading the player...

2. Əliağa Vahid. "Gəlməsə üstümə yarım" Qiraətçi: Nadir Hüseynov

 
Loading the player...

3. Hacıbaba Hüseynov. "Hanı bir yar, vəfadar" Qiraətçi: Hacıbaba Hüseynov

 
Loading the player...

4. Həbibi. "Billah, ey sərvi rəvan" Qiraətçi: Həsən Turabov

 
Loading the player...

5. Xurşidbanu Natəvan. "Dilbəra, dərdi-dilimdən" Qiraətçi: Həsən Turabov.

 
Loading the player...
6. İmadəddin Nəsimi. "Susadım bətlinə" Qiraətçi: Həsən Turabov  
Loading the player...
7. İmadəddin Nəsimi. "Canımı yandırdı hicrin" Qiraətçi: Həsən Turabov  
Loading the player...
8. Məhəmməd Füzuli. "Aləm oldu şad səndən" Qiraətçi: Həsən Turabov  
Loading the player...
9. Məhəmməd Füzuli. "Məni candan usandırdı" Qəzəl. İfa edir: Nürəddin Mehdixanlı.  
Loading the player...
10. Mikayıl Müşfiq. "Qurban olduğum" Qiraətçi: Əminə Yusifqızı  
Loading the player...
11. Mirzə Ələkbər Sabir. "El çəkir namımı min lənət ilə" (Taziyanə) Qiraətçi: Ənvər Vəliyev.  
Loading the player...
12. Molla Pənah Vaqif . "Mehribanlıq görməyib" Qiraətçi: Həsən Turabov.  
Loading the player...
13. Seyid Əbülqasim Nəbati. "Çarpalar" Get dolanginən. Qiraətçi: İdris Rüstəmov.  
Loading the player...
14. Seyid Əzim Şirvani. "Çeşmində qəzəb" Qiraətçi: Həsən Turabov  
Loading the player...
15. Səməd Vurğun. "Ey könül!" İfa edir: Həsən Turabov  
Loading the player...
16. Şah İsmayıl Xətai. "Qaibdən dəlil göründün (Varsağı)" Qiraətçi: İlham Əsgərov  
Loading the player...