AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/2012. Album 1:
"ƏBƏDİYYAT".
Arif Məlikov. Səkizinci simfoniya


 

Track 1

 

Track 2

 

Track 3

 

Track 4

 

Track 5

 

Track 6

 

Track 7

 

Track 8