AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/76 2018

BAKI HAQQINDA NAĞIL


 

Bəddi rəhbər Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, polkovnikYusif Axundzadə. İfa edir Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Orkestri

 

1. R.Behbudov – Canım Bakı, qanım Bakı

 
Loading the player...

2. Ş.Ələkbərova – Bakı gecələri

 
Loading the player...

3. Y.Rzazadə - Bakı, sabahın xeyir

 
Loading the player...

4. A.Qəniyev – Nurlu Bakı

 
Loading the player...

5. E.Rəhimova – Bakım

 
Loading the player...
6. Qaya qrupu – Bakı qışı  
Loading the player...
7. O.Ağayev – Canım Bakı  
Loading the player...
8. Ş.Ələkbərova – Bakı haqqında mahnı  
Loading the player...
9. R.Adıgözəlov – Bakı  
Loading the player...
10. R.Behbudov - Bakı haqqında mahnı  
Loading the player...
11. S.Qədimova – Bakının maralı  
Loading the player...
12.O.Ağayev – Sən ey uşaqlıq  
Loading the player...
13. Ş.Ələkbərova – Gözəl Bakı  
Loading the player...
14. Ə.Məmmədov – Bakı  
Loading the player...