AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/76 2018

BAKI HAQQINDA NAĞIL


 

Bəddi rəhbər Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, polkovnikYusif Axundzadə. İfa edir Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Orkestri

 

1. R.Behbudov – Canım Bakı, qanım Bakı

 

2. Ş.Ələkbərova – Bakı gecələri

 

3. Y.Rzazadə - Bakı, sabahın xeyir

 

4. A.Qəniyev – Nurlu Bakı

 

5. E.Rəhimova – Bakım

 
6. Qaya qrupu – Bakı qışı  
7. O.Ağayev – Canım Bakı  
8. Ş.Ələkbərova – Bakı haqqında mahnı  
9. R.Adıgözəlov – Bakı  
10. R.Behbudov - Bakı haqqında mahnı  
11. S.Qədimova – Bakının maralı  
12.O.Ağayev – Sən ey uşaqlıq  
13. Ş.Ələkbərova – Gözəl Bakı  
14. Ə.Məmmədov – Bakı