AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/2013. Album 1:
MUSİQİ CƏVAHİRATI


 

Yavər Kələntərli. Bayatı-kürd

 
Loading the player...

Seyid Şuşinski. Heyratı

 
Loading the player...

Əbülfət Əliyev. Bayatı-Şiraz

 
Loading the player...

Sara Qədimova. Şur təsnifi

 
Loading the player...

Hacıbaba Hüseynov. Çahargah təsnifi

 
Loading the player...

Yaqub Məmmədov. Mənsuriyyə

 
Loading the player...

Fatma Məhrəliyeva. Kəsmə-Şikəstə

 
Loading the player...

Qulu Əsgərov. Bayatı-Kürd

 
Loading the player...

Zülfi Adıgözəlov. Arazbarı

 
Loading the player...

Həqiqət Rzayeva. Mahur təsnifi

 
Loading the player...

Bülbül. Çahargah təsnifi

 
Loading the player...