AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/2013. Album 1:
MUSİQİ CƏVAHİRATI


 

Yavər Kələntərli. Bayatı-kürd

 

Seyid Şuşinski. Heyratı

 

Əbülfət Əliyev. Bayatı-Şiraz

 

Sara Qədimova. Şur təsnifi

 

Hacıbaba Hüseynov. Çahargah təsnifi

 

Yaqub Məmmədov. Mənsuriyyə

 

Fatma Məhrəliyeva. Kəsmə-Şikəstə

 

Qulu Əsgərov. Bayatı-Kürd

 

Zülfi Adıgözəlov. Arazbarı

 

Həqiqət Rzayeva. Mahur təsnifi

 

Bülbül. Çahargah təsnifi