AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/79 2019

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNİN ANTOLOGİYASI AZƏRBAYCAN MUĞAMLARI
ALİM QASIMOV


 
Bəhram Mansurov(Tar)
Tələt Bakıxanov (kamança)
 
1.Mahur-hindi  
Loading the player...
2. Şur  
Loading the player...
3. Bayatı-Kürd  
Loading the player...