AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/2011. Album 1:
Elnarə Abdullayeva. Həyat gözəldi. Azərbaycan xalq mahnıları


 

Track 1 

 

Track 2

 

Track 3

 

Track 4