AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/1999. Album 1:
Azərbaycan klassik musiqinin inciləri


 

U. Hacibeyov. "Koroglu" operasi. Uvertura.

 

U. Hacibeyov.   "Koroglu"nun asiq mahnisi Bulbul.

 

M.Maqomayev. "Sah Ismayil"

 

M.Maqomayev.Nergizin ariyasi "Nergiz" operasindan.

 

Q.Qarayev."Yeddi gozel" baletinden adajio.

 

Q.Qarayev. "Ildirimli yollarda" baletinden reqs.

 

Q.Qarayev, C.Haciyev. "Veten" operasindan Merdanin ariyasi.

 

F.Emirov. "Azerbaycan" kapricciosu.

 

S.Hacibeyov. "Karvan" simfonik lovhesi.

 

Niyazi. "Arzu"