AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/2011. Album 1:
İthaf. Ülviyyə Hacıbəyova


 

İ.S.Bax (1685-1750) – F.Buzoni (1866-1924). Çakona 

 

İ.Brams (1833-1897). İntermesso A dur

 

İ.Brams (1833-1897). İntermesso ES moll

 

R.Şuman (1810-1856) – F.List. İthaf

 

Qara Qarayev (1918-1982)

 

Prelüd A dur

 

Prelüd D dur

 

Prelüd G dur

 

Qara Qarayev (1918-1982).
«Altı uşaq pyesi»

 

Kiçik vals

 

Fırfıra

 

Fikirli

 

Oyun

 

Hekayə

 

Şən hadisə

 

Qara Qarayev (1918-1982). Eskiz

 

İsmayıl Hacıbəyov (1949-2006).
Üç idilliya (1990).
Ülviyyə Hacıbəyovaya ithaf

 

Sarabanda

 

Moderato

 

Andante

 

Rüfət Xəlilov (1974). Sonatina (2006).
Ülviyyə Hacıbəyovaya ithaf

 

Süita. Limpido, İnterludia, Choral

 

Final

 
Fərhad Bədəlbəyli (1947). İthaf