AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/2011. Album 1:
İthaf. Ülviyyə Hacıbəyova


 

İ.S.Bax (1685-1750) – F.Buzoni (1866-1924). Çakona 

 
Loading the player...

İ.Brams (1833-1897). İntermesso A dur

 
Loading the player...

İ.Brams (1833-1897). İntermesso ES moll

 
Loading the player...

R.Şuman (1810-1856) – F.List. İthaf

 
Loading the player...

Qara Qarayev (1918-1982)

 

Prelüd A dur

 
Loading the player...

Prelüd D dur

 
Loading the player...

Prelüd G dur

 
Loading the player...

Qara Qarayev (1918-1982).
«Altı uşaq pyesi»

 

Kiçik vals

 
Loading the player...

Fırfıra

 
Loading the player...

Fikirli

 

Oyun

 
Loading the player...

Hekayə

 
Loading the player...

Şən hadisə

 
Loading the player...

Qara Qarayev (1918-1982). Eskiz

 
Loading the player...

İsmayıl Hacıbəyov (1949-2006).
Üç idilliya (1990).
Ülviyyə Hacıbəyovaya ithaf

 

Sarabanda

 
Loading the player...

Moderato

 
Loading the player...

Andante

 
Loading the player...

Rüfət Xəlilov (1974). Sonatina (2006).
Ülviyyə Hacıbəyovaya ithaf

 
Loading the player...

Süita. Limpido, İnterludia, Choral

 
Loading the player...

Final

 
Loading the player...
Fərhad Bədəlbəyli (1947). İthaf  
Loading the player...