AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/2011. Album 1:
Cavanşir Quliyev. Simfonik musiqi


 

«Tamerlan» simfonik eskizləri Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio verilişləri şirkətinin Böyük simfonik orkestri
Dirijor - Ramiz Məlik-Aslanov

 

«Şair Kirmani»

 

«Olqa»

 

«Bəyazidin ordusu»

 

«Bingül dərəsi»

 

«Tamerlan ordusu»

 

«Bəyazidin düşüncələri»

 

«Tamerlanın düşüncələri»

 

«Saray rəqsi»

 

«Təlxək»

 

«Döyüş»

 

«Üç çinar yarpağı» simfonik süitası

 

I hissə

 

II hissə

 

III hissə

 

Birinci simfoniya
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri
Dirijor - Yuri Əliyev,
vokal – Aida Əliyeva

 

I hissə    

 

II-III hissələr