AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/2014 Album 2:
RAFIQ BABAYEV.
BIR AXŞAM...
kinomusiqi (1982-1993)


 

Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl
Vokal R.Babayev (1, 10, 26),
Baba Mirzəyev (5, 25)

 

(1-7) Gümüşü furqon (1982). R.Babayev

 
Loading the player...

(2)

 
Loading the player...

(3)

 
Loading the player...

(4)

 
Loading the player...

(5)

 
Loading the player...

(6)

 
Loading the player...

(7)

 
Loading the player...

(8-9) Şelf (1982). R.Babayev

 
Loading the player...

(9)

 
Loading the player...

(10) Ötən ilin son gecəsi (1983). A.Əlizadə

 
Loading the player...

(11-13) Yer-göy - qarşılıqlı əlaqə (1984). R.Babayev

 
Loading the player...

(12)

 
Loading the player...

(13)

 
Loading the player...

(14-16) Cin mikrorayonda (1985). R.Babayev

 
Loading the player...

(15)

 
Loading the player...

(16)

 
Loading the player...

(17) Bir axşam... (1985). R.Babayev

 
Loading the player...

(18-21) Şeytan göz qabağında (1987). R.Babayev

 
Loading the player...

(19)

 
Loading the player...

(20)

 
Loading the player...

(21)

 
Loading the player...

(22) Kölgədə 40o (1987). A.Əlizadə

 
Loading the player...

(23-25) Azərbaycan (1989). R.Babayev

 
Loading the player...

(24)

 
Loading the player...

(25)

 
Loading the player...

(26) Təhminə (1993). E.Sabitoğlu

 
Loading the player...