AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/2014 Album 2:
RAFIQ BABAYEV.
BIR AXŞAM...
kinomusiqi (1982-1993)


 

Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl
Vokal R.Babayev (1, 10, 26),
Baba Mirzəyev (5, 25)

 

(1-7) Gümüşü furqon (1982). R.Babayev

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8-9) Şelf (1982). R.Babayev

 

(9)

 

(10) Ötən ilin son gecəsi (1983). A.Əlizadə

 

(11-13) Yer-göy - qarşılıqlı əlaqə (1984). R.Babayev

 

(12)

 

(13)

 

(14-16) Cin mikrorayonda (1985). R.Babayev

 

(15)

 

(16)

 

(17) Bir axşam... (1985). R.Babayev

 

(18-21) Şeytan göz qabağında (1987). R.Babayev

 

(19)

 

(20)

 

(21)

 

(22) Kölgədə 40o (1987). A.Əlizadə

 

(23-25) Azərbaycan (1989). R.Babayev

 

(24)

 

(25)

 

(26) Təhminə (1993). E.Sabitoğlu