AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

4/2012. Album 1:
Oxuyan Qəlblər
Ramiz Quliyev,
Əyyub Quliyev


 

“Segah” muğamı  (Ramiz Quliyev)

 

“Şahnaz” muğamı (Ramiz Quliyev)

 

Fikrət Əmirov - “Muğam - poema”

 

Qara Qarayev - “Yeddi gözəl” baletindən
Ayişənin rəqsi

 

Qara Qarayev - “İldırımlı yollarla” baletindən qızların rəqsi

 

Tofiq Quliyev və Həsən Rzayevin əsərləri mövzusunda fantasiya

 

Tofiq Quliyev – Qaytağı-fantaziya 

 

Arif Məlikov “İki qəlbin dastanı” baletindən
Komdenin arzuları

 

Tofiq Bakıxanov - “Şərqdən gələn sədalar”

 

Yaşar İmanov - “Dostluq rəqsi”

 

V.Monti   “Çardaş” və M.Teodorakis - “Sirtaki”

 

K.Mar - “Macar çardaşı”