AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3/72 2017

SAMİRƏ AŞUMOVA


 

 

 

1. E.Metnet - оp. 39 c-moll

 

2. İ.Braqms – Variationen über ein eigenes Thema оp. 21

 

3. Şuman – List “İthaf”

 

4. Q.Qarayev – Sarsko selo heykəli

 

5. Q.Qarayev - Prelüdlər

 
5. C-moll  
6. A-dur  
7. a-moll  
8. E-dur  
9. B.Bartok – “Süita”  
I – Allegretto  
II – Scherzo  
III – Allegro molto