AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2006. Album 1:
Eldar Mansurov "Saqinamə"


 

"SAQİNAMƏ" . Tar və simli kvartet üçün: İfa: Həmid Vəkilov (tar), Bəyazit Axundov (violin), Seyran Axundov (violin), Tofiq Aslanov (viola), Adil Babayev (cello)

 

"RUBATO". İfa: Akif Abdullayev (klavesin, celesta, fortepiano)

 

 SEVGİ BAYATILARI". Kamera xoru üçün Dir.: Ləman Atakişiyeva.

 

"MİNİATÜRLƏR". İfa: Teymur Şəmsiyev (fortepiano)

 

"SİMFONİYA N-4". İfa: Azərbaycan Dövlət Teleradio Şirkətinin Simfonik orkestri; Dir.: Eldar Rüstəmov

 

1-2/2006. Album 2:
Zülfü Adigözəlov
Azərbaycan musiqisinin antologiyası Azərbaycan muğamları

 
"MAHUR-HİNDİ"  
"ƏRAK-PƏNCGAH"  
"VİLAYƏTİ-DİLKEŞ"  
"ARAZBARI"  
"XUMAR OLDUM"