AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/2004. Album 1:
HƏRBİ MARŞLAR


 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestrinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunur
Baş hərbi dirijor, xalq artisti, professor Yusif AXUNDZADƏ

 

Təntənəli fanfar (Orkestr üçün işləyəni Y. Axundzadə)

 
Loading the player...

C. Quliyev. Azərbaycan əsgəri

 
Loading the player...

 C. Quliyev. Abşeron marşı

 
Loading the player...

E. Dadaşova. Marş

 
Loading the player...

 S. Ələsgərov. Yürüş marşı

 
Loading the player...

Ə. Babayev. Marş

 
Loading the player...

R. Mirişli. Azəri türkləri

 
Loading the player...

Ə. Babayev. Marş

 
Loading the player...

E. Sabitoğlu. Azərbaycan əsgəriyəm

 
Loading the player...