AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/2004. Album 1:
HƏRBİ MARŞLAR


 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestrinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunur
Baş hərbi dirijor, xalq artisti, professor Yusif AXUNDZADƏ

 

Təntənəli fanfar (Orkestr üçün işləyəni Y. Axundzadə)

 

C. Quliyev. Azərbaycan əsgəri

 

 C. Quliyev. Abşeron marşı

 

E. Dadaşova. Marş

 

 S. Ələsgərov. Yürüş marşı

 

Ə. Babayev. Marş

 

R. Mirişli. Azəri türkləri

 

Ə. Babayev. Marş

 

E. Sabitoğlu. Azərbaycan əsgəriyəm