AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/82 2020

ABBASOV ƏŞRƏF
“QARAÇA QIZ”- BALET


 
İfa edir: SSRİ Böyük teatrının simfonik orkestri.
Dirijor A.Juraytis (1-ci süita); F.Luzanov (2-ci süita).
 

1. I süita. Lirik rəqsi

 

2. I süita. Qaraça qızın ikinci rəqsi

 

3. I süita. Adacio

 

4. I süita. Qızların rəqsi. Qaraçıların rəqsi

 

5. I süita. Final

 
6.II süita. Giriş  
7.II süita. Qaraça qız və Pəricahan, Adacio, Qaraçıların rəqsi  
8. II süita. Yasamən və Qaraçı qız  
9. II süita. Qaraçıların düşərqəsi