AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/82 2020

ABBASOV ƏŞRƏF
“QARAÇA QIZ”- BALET


 
İfa edir: SSRİ Böyük teatrının simfonik orkestri.
Dirijor A.Juraytis (1-ci süita); F.Luzanov (2-ci süita).
 

1. I süita. Lirik rəqsi

 
Loading the player...

2. I süita. Qaraça qızın ikinci rəqsi

 
Loading the player...

3. I süita. Adacio

 
Loading the player...

4. I süita. Qızların rəqsi. Qaraçıların rəqsi

 
Loading the player...

5. I süita. Final

 
Loading the player...
6.II süita. Giriş  
Loading the player...
7.II süita. Qaraça qız və Pəricahan, Adacio, Qaraçıların rəqsi  
Loading the player...
8. II süita. Yasamən və Qaraçı qız  
Loading the player...
9. II süita. Qaraçıların düşərqəsi  
Loading the player...