AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/2007. Album 1:
Tofiq Quliyev.
"Sənə də qalmaz" mahnıları


 

Sənə də qalmaz (söz: R. Rza)

 
Qızıl üzük (söz: R. Rza)  
Gözəl pəri (söz. Z. Cabbarzadə)  

Kiminlə müqayisə edim (söz: P. Vladimirski və R. Simonov)

 
Həzin mahnı (söz. B. Vahabzadə) 1960  

Bəxtəvər oldum (söz. Ə. Xaqani) 1950

 
Əziz dost (söz. N. Dorizo) 1954  
Dostluq (söz. N. Dorizo) 1954  
Zibeydə (söz. N. Dorizo) 1954  

Məhəbbət (söz. N. Dorizo) 1954

 

Xəzər neftçiləri mahnısı (söz. S. Rüstəm) 1952

 

Bakı (söz. Ə. Əlibəyli) 1960

 

Bakı (söz. Ə. Əlibəyli) 1955

 

Bakı (söz. Ə. Əlibəyli) 1960

 

Ziyafət (söz. R. Bəhbudov) 1950

 

Səhər nəğməsi (söz. Ə. Əlibəyli) 1949

 

Bahar gəlir (söz. T. Əyyubov) 194

 

Badamlı (söz. Z. Cabbarzadə) 1960

 

Züleyxa (söz. Xalq) 1945

 

Xəzər Şəfəqləri (söz.M. Svetlov) 1951

 

Azərbaycan (Canlı səs) (söz. S. Vurğun)