AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/70 2017

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNİN ANTOLOGİYASI AZƏRBAYCAN MUĞAMLARI SEYİD ŞUŞİNSKİ


 

Bəhram Mansurov (tar)
Tələt Bakıxanov (kamança)

 
1. Çahargah  
Loading the player...
2. Mənsuriyyə  
Loading the player...
3. Arazbarı  
Loading the player...
4. Heyratı  
Loading the player...
5. Təsnif "Məni Dori"  
Loading the player...