AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/70 2017

AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNİN ANTOLOGİYASI AZƏRBAYCAN MUĞAMLARI SEYİD ŞUŞİNSKİ


 

Bəhram Mansurov (tar)
Tələt Bakıxanov (kamança)

 
1. Çahargah  
2. Mənsuriyyə  
3. Arazbarı  
4. Heyratı  
5. Təsnif "Məni Dori"