MÜKAFATLAR / AWARDS

   

 

«Musiqi Dünyası»nın yaratdığı saytlar bir sıra mükafatlara layiq görülmüşdür:

1. The Nordic - Caucacian WEB Competition 2003 beynəlxalq müsabiqəsində «Azərbaycan diskoqrafiyası (1900 - 1940 illər)» saytı III mükafata;

2. İREX - Mükafatı: «Qara Qarayev» saytına görə;

3. WEB master 2004 mükafatı: «Qara Qarayev» saytına görə;

4. «AWARD» dünya sammiti tərəfindən keçirilən - «Azərbaycan E Kontent 2005 Mükafatı» Milli müsabiqəsində «Mədəniyyət» nominasiyası üzrə «Musiqi Dünyası» qalib elan edilmişdir.

5. Rusiyada keçirilən «Qızıl sayt» müsabiqisində Üzeyir Hacıbəyovun «Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları» elektron dərsliyi Azərbaycanı təmsil edən yeganə sayt olmuşdur.

6. «İntellekt 2005» Mükafatına;

7. «Üzeyir Hacıbəyov» portalı «NETTY-2006» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci yer tutmuşdur.

8. «Azərbaycan ənənəvi musiqisi Atlası» saytı «NETTY-2007» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyası üzrə birinci mükafata;

9. Üzeyir Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun", "Əfrasiyab Bədəlbəyli" və "Azərbaycan tarixinin canlı səsləri" intertnet saytlarına görə Tariyel Məmmədov "HUMAY-2007" Milli Mükafatına;

10. 2006-2007-ci illərdə Rusiyada keçirilən «Kommunikasiyalı elmlər və təhsil üzrə ən yaxşı kitab» birinci müsabiqisində «This is our Azerbaijan» elektron nəşri xüsusi diploma;

11. «AWARD» dünya sammiti tərəfindən keçirilən «Azərbaycan E - Kontent 2007 Mükafatı» Milli müsabiqəsində «Atlas.musigi-dunya.az» saytına görə «Mədəniyyət» nominasiyası üzrə «Musiqi Dünyası» qalib elan edilmişdir.

12. Üzeyir Hacıbəyovun «Virtual muzeyi» saytı «NETTY-2008» Milli İnternet Mükafatı «Azərbaycan» nominasiyası üzrə birinci mükafata.

13. «Azərbaycan bəstəkarları» portalı «NETTY-2009» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

14. "Rəsul Rza" şəxsi saytı "Milli Net 2010" Milli İnternet Mükafatı müsabiqəsində "Mədəniyyaəy, İncəsənət və Turizm" nominasiyası üzrə qalib gəldiyinə təltif olunur

15. "Səmşi Bədəlbəyli" şəxsi saytı «NETTY-2011» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

16. "Karaoke toplusu" İnternet saytı «NETTY-2012» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

17. "Xan Şuşunski" Virtual muzeyi «NETTY-2013» Milli İnternet Mükafatı «Mədəniyyət və incəsənət» nominasiyasında birinci mükafata layiq görülmüşdür.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

The web sites directed by «Мusigi Dunyasi» have been honored with several awards:

1. In 2003 Nordic – Caucasian WЕB International Competition
The web site «Azerbaijan discography (1900 - 1940)» with