AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2009. Album 1:
AZƏRBAYCAN MUĞAMLARI.
Seyid Şuşinski


 

Çahargah

 
Loading the player...

Mənsuriyyə

 
Loading the player...

Arazbarı

 
Loading the player...

Heyratı

 
Loading the player...

Təsnif "Məni Dori"

 
Loading the player...

1-2/2009. Album 2:
ƏHSƏN DADAŞOV.


 

Rast (balaban - Tənha Qiyasov)

 
Loading the player...

Şur

 
Loading the player...

Çahargah

 
Loading the player...

Zabul Segah

 
Loading the player...

Bayatı-Şiraz

 
Loading the player...

Şur (ud)

 
Loading the player...

Hacı Xanməmmədov. Tar ilə Simfonik üçün Konsert №1. Ü.Hacıbəyov ad.Dövlət Simfonik Orkestri. Allegro.

 
Loading the player...

Andante

 
Loading the player...
Allegro  
Loading the player...