AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2009. Album 1:
AZƏRBAYCAN MUĞAMLARI.
Seyid Şuşinski


 

Çahargah

 

Mənsuriyyə

 

Arazbarı

 

Heyratı

 

Təsnif "Məni Dori"

 

1-2/2009. Album 2:
ƏHSƏN DADAŞOV.


 

Rast (balaban - Tənha Qiyasov)

 

Şur

 

Çahargah

 

Zabul Segah

 

Bayatı-Şiraz

 

Şur (ud)

 

Hacı Xanməmmədov. Tar ilə Simfonik üçün Konsert №1. Ü.Hacıbəyov ad.Dövlət Simfonik Orkestri. Allegro.

 

Andante

 
Allegro