AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2004. Album 1:
Vasif Adıgözəlov


 

Piano - Elnarə Kəbirlinskaya
İstehsalçı şirkət:
"SƏBUHİ A.M.D." – 1/2 2004 il

 

24 prelüd (tam olmayan variant)

 
Loading the player...

Album 2:
Rauf Hajiyev
"Sevgilim beloved"

 

"BAKI- RAKS"
"MUSİQİ DÜNYASI" – 2004 il

 

Azerbaijan

 
Loading the player...

Waltz ( from "Romeo is my neighbour" film)

 
Loading the player...

 Song about Baku ( from "Romeo is my neighbour" film)

 
Loading the player...

Lyric song ( from "Romeo is my neighbour" film)

 
Loading the player...

 Beloved ( from "Romeo is my neighbour" film)

 
Loading the player...

Where is my love ( from "Romeo is my neighbour" film)

 
Loading the player...

Dream ( from "Romeo is my neighbour" film)

 
Loading the player...

Thoughts (from "I'll dance" film)

 
Loading the player...

Requiem (from "I'll dance" film)

 
Loading the player...

I'll decorate your hair with flowers

 
Loading the player...

Theme of love (from "Gipsy girl")

 
Loading the player...

Anxiety (from "Gipsy girl")

 
Loading the player...

I loved only you

 
Loading the player...

Composition (from "Kuba is my love" operetta)

 
Loading the player...

Encounter (from "Land, heaven, fire, sea" film)

 
Loading the player...