AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/2014 Album 1:
RAFIQ BABAYEV. AZƏRBAYCAN HAQQINDA ETÜD kinomusiqi (1969-1980)


 

Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl
Vokal R.Babayev (19,23),
Akif İslamzadə (14, 15, 17)

 

(1-7) Azərbaycan haqqında etüd (1969). R.Babayev

 
Loading the player...

(2)

 
Loading the player...

(3)

 
Loading the player...

(4)

 
Loading the player...

(5)

 
Loading the player...

(6)

 
Loading the player...

(7)

 
Loading the player...

(8) Bir cənub şəhərində (1969). F.Qarayev

 
Loading the player...

(9) Çörək (1970). R.Babayev

 
Loading the player...

(10-13) Gəcə söhbəti (1971). R.Babayev

 
Loading the player...

(11)

 
Loading the player...

(12)

 
Loading the player...

(13)

 
Loading the player...

(14-17) Baharla birgə (1978). R.Babayev

 
Loading the player...

(15)

 
Loading the player...

(16)

 
Loading the player...

(17)

 
Loading the player...

(18-19) Faytonçu (1979). R.Babayev

 
Loading the player...

(19)

 
Loading the player...

(20-23) Anlamaq istəyirəm (1980). R.Babayev

 
Loading the player...

(21)

 
Loading the player...

(22)

 
Loading the player...

(23)

 
Loading the player...