AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/2014 Album 1:
RAFIQ BABAYEV. AZƏRBAYCAN HAQQINDA ETÜD kinomusiqi (1969-1980)


 

Rafiq Babayevin rəhbərliyi ilə instrumental ansambl
Vokal R.Babayev (19,23),
Akif İslamzadə (14, 15, 17)

 

(1-7) Azərbaycan haqqında etüd (1969). R.Babayev

 

(2)

 

(3)

 

(4)

 

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8) Bir cənub şəhərində (1969). F.Qarayev

 

(9) Çörək (1970). R.Babayev

 

(10-13) Gəcə söhbəti (1971). R.Babayev

 

(11)

 

(12)

 

(13)

 

(14-17) Baharla birgə (1978). R.Babayev

 

(15)

 

(16)

 

(17)

 

(18-19) Faytonçu (1979). R.Babayev

 

(19)

 

(20-23) Anlamaq istəyirəm (1980). R.Babayev

 

(21)

 

(22)

 

(23)