AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

<

3/84 2020

ANTHOLOGY OF ASHIQS
BARD OF AZERBAIJAN


 

Alikhan Niftaliyev ***

 

1. Ayaq Divani

 

2. Afshari

 

Haji Bayramov *

 

3. Dubeyt

 

4. Qahramani

 
Mahmud Mamedov ***  
5. Nakhchivani  
6.Orta Mukhammas  
Ali Quliyev **  
7. Jalili  
Gulara Azafly *  
8. Qarachi  
9. Azafly Dubeyti  
Altay Mamedly ***  
10. Shahsevani  
11. Mirzajani  
Ramin Qarayev *  
12. Mina Geraylisi  
13. Misri  
Azer Khanlaroqlu **  
14. Qarachi  
15. Janqi Koroglu  
Samira Aliyeva *  
16. Dastani  
17. Bash Mukhammas  
Chant/vokals/vokal&luth/lute saz ** Saz solo ** * Chant/vokals/vokal, luth/lute saz, hautbois/oboe balaban *** * Chant/vokals/vokal, saz, balaban, percussions naghara & qosha naghara, gharmon