AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2005. Album 1:
Bəhramnamə


 

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov
"BÖYÜK ŞAHİNLƏR"
"MUSİQİ DÜNYASI" – 1/2, 2005 il

 

Bayatı-Şıraz

 

Segah

 

 Mahur-Hind

 

Şur

 

Şuştər

 

Bayatı-Kürd

 

Çahargah