AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2005. Album 1:
Bəhramnamə


 

Bəhram Mansurov, Eldar Mansurov
"BÖYÜK ŞAHİNLƏR"
"MUSİQİ DÜNYASI" – 1/2, 2005 il

 

Bayatı-Şıraz

 
Loading the player...

Segah

 
Loading the player...

 Mahur-Hind

 
Loading the player...

Şur

 
Loading the player...

Şuştər

 
Loading the player...

Bayatı-Kürd

 
Loading the player...

Çahargah

 
Loading the player...