AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1-2/2007. Album 1:
Əfrasiyab Bədəlbəyli
"QIZ QALASI" baleti


 

İştirak edirlər: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının artistləri.
Dirijor: Əfrasiyab Bədəlbəyli (02.11.59)

 
Loading the player...

1-2/2007. Album 2:
Əfrasiyab Bədəlbəyli
"QIZ QALASI" baleti

 
İştirak edirlər: M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet teatrının artistləri. Dirijor: Əfrasiyab Bədəlbəyli (02.11.59)  
Loading the player...