AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/83 2020

AZƏRBAYCAN İFAÇİLARI


 
   
1. Q.Qarayev – «Cılğın qaskoniyalı» muzikldan fraqment (işləmə N.Quliyeva)
 İfa edir: Nərminə Quliyeva – Aytəkin Həsənova

 
2. F.Əmirov – «Şur» simfonik muğamından fraqment
İfa edir: Nərminə Quliyeva - Ülviyyə Hacıbəyova
 
3. S.Raxmaninov – 6 pyes (4 əl üçün) Vals -
İfa edir: Nərminə Quliyeva – Nəzakət Rimazi
 
4. “Mi Parti”. Musiqi Yeganə Axundovaya məxsusdur  
5. Yeganə Axundova "İthaf". Musiqi kompozisiyası  
6. Zülfüqarov Oqtay “Bayram” uvertyurası
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Yalçın Adıgözəlov
 
7. Hacıbəyov Soltan “Karvan” simfonik lövhə
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Yalçın Adıgözəlov