AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

2/83 2020

AZƏRBAYCAN İFAÇİLARI


 
   
1. Q.Qarayev – «Cılğın qaskoniyalı» muzikldan fraqment (işləmə N.Quliyeva)
 İfa edir: Nərminə Quliyeva – Aytəkin Həsənova

 
Loading the player...
2. F.Əmirov – «Şur» simfonik muğamından fraqment
İfa edir: Nərminə Quliyeva - Ülviyyə Hacıbəyova
 
Loading the player...
3. S.Raxmaninov – 6 pyes (4 əl üçün) Vals -
İfa edir: Nərminə Quliyeva – Nəzakət Rimazi
 
Loading the player...
4. “Mi Parti”. Musiqi Yeganə Axundovaya məxsusdur  
Loading the player...
5. Yeganə Axundova "İthaf". Musiqi kompozisiyası  
Loading the player...
6. Zülfüqarov Oqtay “Bayram” uvertyurası
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Yalçın Adıgözəlov
 
Loading the player...
7. Hacıbəyov Soltan “Karvan” simfonik lövhə
İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Yalçın Adıgözəlov
 
Loading the player...