AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/78 2019

AŞIQ MURAD NİYAZLI


 
   

1. “Göyçəgülü” (Söz: Dirili Qurban)

 

2. “Misri” (Söz: “Koroğlu” dastanından)

 

3. “Təbrizi” (Söz: Aşıq Teymur Hüseynov)

 

4. Türk oğluyam Türkəm oğul (Şeir: Murad Niyazlı)

 

5. “Cəlili” (Söz: Hüseyn Arif)

 
6.“İrəvan çuxuru” (Söz: Aşıq Hüseyn Bozalqanlı)  
7. “Murad Gilənarı” (Söz: Murad Niyazlı)  
8. “Mirzəcanlı” (Söz: Murad Niyazlı)  
9. “Gəraylı” (Söz: Murad Niyazlı)  
10. “Osmanlı Divanısı” (Söz: Murad Niyazlı)  
11. “Qəhrəmanı” (Söz: Murad Niyazlı)  
12. “Dərvişi” (Söz: Murad Niyazlı)  
13. “Göyalı” (Söz: Murad Niyazlı)  
14. “Kərəm gpzəlləməsi” (Söz: Murad Niyazlı)  
15. “Hüseyni” (Söz: Murad Niyazlı)  
16. “Mirzəcanı” (Söz:Yəhya bəy Dilqəm)  
17. “Orta Müxəmməs” (Söz: Murad Niyazlı)