"Musiqi Dünyası" Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı
"World of music" International Scientific Musical Journal
 ISSN-2219-8482
Редакционный совет
Порядок рецензирования статей Об издательстве Аннотации журнала Контакты

 

"Musiqi dünyası" № 1-2 (86/87) 2021

02.06.2021

Mündəricat / Content

Article №1;8629-8633 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. Nizami Gəncəvinin qəzəlləri Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;8637-8638 pages.
Zemfira SƏFƏROVA. Əbdülqadir Marağainin yaradıcılığında innovasiya özəllikləri
Text html | Text PDF

Article №3;8639-8644 pages.
Лейла МАМЕДОВА-ФАРАДЖЕВА. Достойный представитель музыковедческой науки Азербайджана. Имруз Эфендиева – 85
Text html | Text PDF

Article №4;8645-8648 pages.
Nazim KAZIMOV. Oqtay Rəcəbov – 80
Text html | Text PDF

Article №5;8649-8660 pages.
Лейла МАМЕДОВА-ФАРАДЖЕВА. К юбилею видного азербайджанского хормейстера Гюльбаджи Имановой
Text html | Text PDF

Article №6;8661-8668 pages.
Nicat PAŞAYEV. “Şur” muğam ailəsində eyniadli şöbələrin tətbiqi və əhəmiyyəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;8669-8676 pages.
Nigar ABASOVA. Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano pyeslərində məqam əsasının təhlili məsələləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;8677-8687 pages.
Фахрия ИСАЕВА. Телевизионное пространство (телевидение) – проблемы и перспективы
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;8688-8695 pages.
Fəridə ƏHMƏDBƏYOVA. Mənim müəllimim (Rauf Atakişiyevin xatirəsinə)
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;8696-8704 pages.
Pikə AXUNDOVA-TALIBLI. Muğam tədrisi və qeyri-xəttilik: ululuq və müasirliyin çarpazlaşması kimi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;8705 - 8715 pages.
Кюбра АЛИЕВА. Азербайджанский мугам. Истоки его древности и традиции (по археологическим материалам)
Abstract | Text html | Text PDF"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017

"Musiqi dünyası" № 3-4 (72/73) 2017 /27.12.2017

"Musiqi dünyası" № 1-2 (74/75) 2018 /14.05.2018

"Musiqi dünyası" № 3-4 (76/77) 2018 /21.10.2018

"Musiqi dünyası" № 1-2 (78/79) 2019 /25.06.2019

"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2020 /27.11.2019

"Musiqi dünyası" № 1-2 (82/83) 2020 /24.09.2020

"Musiqi dünyası" № 3-4 (84/85) 2021 /23.12.2020


РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

     

Главный редактор и издатель

Тариель Мамедов (Азербайджан)
Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедры истории и теории азербайджанской народной музыки Бакинской Музыкальной Академии им.У.Гаджибейли

Редакция журнала

Октай Аббаскулиев (Азербайджан)
заслуженный деятель искусств, профессор Проректор по учебной части Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли

Гюльназ Абдуллазаде (Азербайджан)
заслуженный деятель искусств, доктор философских наук, профессор Проректор по науке Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли

Фирангиз Ализаде (Азербайджан)
народная артистка Азербайджана, председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор Председатель правления Союза композиторов Азербайджана

Анна Амрахова (Россия)
доктор искусствоведения, профессор Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского, зав. Сектором связи с общественностью

Фархад Бадалбейли (Азербайджан)
Народный артист СССР, профессор, ректор Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли

Рамиз Зохрабов (Азербайджан)
народный артист Азербайджана, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Кафедра истории и теории азербайджанской народной музыки

Земфира Сафарова (Азербайджан)
заслуженный деятель искусств, заслуженный деятель науки Азербайджана, член-корреспондент Национальной Академии наук, доктор искусствоведения, профессор Заведующая отделом истории музыки Института Архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана

Александр Соколов (Россия)
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации доктор искусствоведения, профессор Ректор Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского

Алиева Фарах (Азербайджан)
доктор искусствоведения, профессор Ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусства 

Виолетта Юнусова (Россия)
доктор искусствоведения, профессор Кафедра истории зарубежной музыки Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского

 

Редакторы

Эллада Гусейнова (Азербайджан)
доктор философских наук, доцент (Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства)

Лейла Мамедова (Азербайджан)
доктор философских наук, доцент (Бакинская Музыкальная Академия им.У.Гаджибейли)

 


Арт директор

Алина Джангирова

 

Дизайнер-верстальщик журнала

Ирина Тишакова