AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/74 2018

MÜDAFIƏ NAZIRLIYININ ƏLAHIDDƏ NÜMUNƏVI ORKESTRI


 
Bəddi rəhbər Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor, polkovnikYusif Axundzadə. İfa edir Müdafiə Nazirliyinin Əlahiddə Nümunəvi Orkestri  

1. Ü.Hacıbəyli - “Koroğlu” operasından - Üvertüra

 
Loading the player...

2. H.Abasquliyev - Qarşılanma marşı

 
Loading the player...

3. “Heyratı”

 
Loading the player...

4. Ə.Əliyev - Vətən marşı

 
Loading the player...

5. E.Sabitoğlu - “Siravi Əhməd”

 
Loading the player...
6. C.Quliyev - Əsgər marşı  
Loading the player...
7. M.Maqomayev - Radio marşı  
Loading the player...
8. S.Rüstəmov - Sumqayıt marşı  
Loading the player...
9. Y.Axundzadə - Azərbaycan marşı  
Loading the player...
10. F.Bədəlbəyli - “Anamız Azırbaycan” solistlər - Kənan Qədimov və Aynur İsgəndərli  
Loading the player...
11. N.Mirməmmədli - “Azərbaycan bayrağı” (söz. V.Əhməd), solist - Samirə Avşarova  
Loading the player...
12.İ.Qismət - “Müqəddəs Vətən” (söz. Z.Xınalı), solist - Zümrüd Məmmədova  
Loading the player...
13. Ü.Hacıbəyli - “Çırpınırdın Qara dəniz” (söz. /.Cavad), solist - Aynur İsgəndərli  
Loading the player...
14. R.Məmmədov - Hünər marşı (söz. M.Mehdiyev), solist - Zümrüd Məmmədova  
Loading the player...
15. N.Mirməmmədli - “Əsgər qardaşlar” ” (söz. Z.Xınalı), solist - Samirə Avşarova  
Loading the player...
16. S.Ələsgərov - “Azərbaycan polisi” (söz. A.Qurbani), solist - Kənan Qədimov  
Loading the player...