AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

3-4/2002. Album 1:
Azərbaycan klassik musiqisinin inciləri


 

Albomu hazırladı – Cavanşir Quliyev.
"Musiqi Dünyası" – 2002 il

 

F.Əmirov. "Kürd ovşarı"
Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri.
Dirijor: Y.Adığözəlov

 

F.Əmirov. "Azərbaycan kapriççiosu"
Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri.
Dirijor: Y.Adığözəlov

 

Niyazi. "Rast"
P.İ. Çaykovski ad BSO. Dirijor: Niyazi

 

Niyazi. "Konsert valsı"
Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestri.
Dirijor: Niyazi