AUDİO KOLLEKSİYA / AUDİO COLLECTİON

 

1/62 2015
Album 1:
Aşıq Əhliman
Şirvanlı
Çoxdan gelibdir avazım
Ucaldıbdır məni sazım


 

 

 

Şirvan gözəlləməsi

 

Azərbaycan xətirəsinə

 

Var idi

 

Alçagülü

 

Çörək

 
Müxəmməs  

Öldürəcək bu qız məni

 

Qəbulumdur

 

Ordubadi

 

Ustadnamə

 
   

2/63 2015
Album 2:
Zamiq Əliyev
Azərbaycan muğamları


 

 

 

Çahargah

 

Bayati-Şiraz

 

Zabul

 

Şikəstəyi-fars

 

Şur

 
Segah  

Dilkəş

 

Rast vilayəti