"Musiqi dünyası" № 3-4 (88/89) 2021

27.12.2021

Mündəricat / Content

Article №1;8738-8750 pages.
Rafael HÜSEYNOV. Doxsanında cavan olmağın Tofiq Bakıxanov düsturu
Text html | Text PDF

Article №2;8751-8760 pages.
Nərmin CƏBIYEVA. Hərbi musiqinin maestrosu Yusif Axundzadə
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;8761-8767 pages.
İradə KÖÇƏRLİ. Adını rəmzə çevirən alım – Kamilə Dadaşzadə
Text html | Text PDF

Article №4;8768-8781 pages.
Беседу вела Гюльтекин Шамилли. Алим Гасымов: “Мечтаю спеть мугам в сопровождении симфонического оркестра”
Text html | Text PDF

Article №5;8782-8787 pages.
Лала КЯЗИМОВА. Кантата “Физули” Дж.Джангирова
Text html | Text PDF

Article №6;8788-8792 pages.
Гюльзар МАХМУДОВА. Диалог музыкальных культур Востока и Запада
Text html | Text PDF

Article №7;8793-8797 pages.
Гюльназ АБДУЛЛАЗАДЕ. Место и характер музыки в мусульманской культуре
Abstract | Text html | Text PDF

Article №8;8798-8809 pages.
Зумруд АХУНДОВА-ДАДАШЗАДЕ. Через традиции к будущему
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;8810-8821 pages.
Алла БАЙРАМОВА. Некоторые особенности интерпретации музыкальных сюжетов в миниатюрах к «Хамсе» Низами
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;8822-8828 pages.
Cəmilə HƏSƏNOVA. Azərbaycanda etnomusiqişünaslığın inkişafında Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqomayevin rolu
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;8829-8837 pages.
Jalə QULAMOVA. XX əsrin II yarısında Azərbaycan muğamşünaslığında muğamın toplanıb nota alınması, nəşr olunması və səs yazıları irsi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;8838-8842 pages.
Aytac RƏHİMOVA. Nizami Gəncəvi və orta əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;8843-8851 pages.
Марина ДРОЖЖИНА. Традиционный инструмент как концепт национальной культуры в композиторском опусе
Abstract | Text html | Text PDF