"Musiqi dünyası" № 3-4 (80/81) 2019

27.11.2019

Mündəricat / Content

Article №1;8129 - 8137 pages.
Fikrət Əhmədov. Niyazi - parlaq istedad
Text html | Text PDF

Article №2;8138 - 8140 pages.
Tariyel Məmmədov. “Musiqi Dünyası” - 20
Text html | Text PDF

Article №3;8141 - 8150 pages.
Рая Аббасова. Ожившие страницы музыкальной культуры Азербайджана.
Вышел из печати IV том «Azərbaycan musiqi tarixi»

Text html | Text PDF

Article №4;8151 - 8173 pages.
Zümrüd Axundova-Dadaşzadə. Cavanşir Quliyev: Total musiqi axtarışlarında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;8174 - 8194 pages.
Евгения Хаздан. Еврейская народная песня и ее авторы
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;8195 - 8207 pages.
Дмитрий Морозов. Практическая этномузыкология: проблемы и перспективы
Text html | Text PDF

Article №7;8208 - 8221 pages.
Александр Джумаев. «Радости бытия высокого порядка» Александр Семенов — исследователь культуры Средней Азии
Часть 1 Text html | Text PDF
Часть 2 Text html | Text PDF

Article №8;8222 - 8230 pages.
Aslan Mustafazadə. Ramiz Zöhrabovun yaradıcılığında “Zərbi-muğam” janrının tədqiqinə bir nəzər
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;8231 - 8233 pages.
Aybəniz Növrəsli. HONORİS CAUSA. Elmi rəhbərim. Esse
Text html | Text PDF

Article №10;8234 - 8242 pages.
Gulnaz İsmayılova. Fidan Qasımovanın yaradıcılığında azərbaycan bəstəkarlarının kamera-vokal əsərləri
Abstract | Text html | Text PDF