"Musiqi dünyası"№ 3-4 (72/73) 2017

27.12.2017

Mündəricat / Content

Article №1;7800 - 7802 pages.
Nərminə Quliyeva. Pianoçuluğun əfsanəsi
Text html | Text PDF

Article №2;7803 - 7805 pages.
Лейла Мамедова-Фараджева. Гармония секретов мастерства Фархада Бадалбейли
Text html | Text PDF

Article №3;7806 - 7808 pages.
Чингиз Абдуллаев. Фархад Бадалбейли – посол азербайджанской культуры во всём мире
Text html | Text PDF

Article №4;7809 - 7823 pages.
Tərlan Seyidov. Fərhad Bədəlbəyli. Həyat və yaradıcılıq yolu
Text html | Text PDF

Article №5;7824 - 7826 pages.
Тариель Мамедов. Имя говорит само за себя
Text html | Text PDF

Article №6;7827 - 7832 pages.
Инна Барсова. Судьба Adagietto из Пятой симфонии Густава Малера
Text html | Text PDF

Article №7;7833 - 7847 pages.
Владимир Чинаев. «Эффект контрапункта»: русские исполнительские традициии и современный контекст
Text html | Text PDF

Article №8; 7848 - 7854 pages.
İrade ABBASOVA, Özlem AKKAYNAK. Türkü’nün kültürümüzdeki yeri ve önemi
Text html | Text PDF

Article №9; 7855 - 7858 pages.
Ata Bahri Çağlayan. Peşrevlerde Teslim
Text html | Text PDF

Article №10; 7859 - 7862 pages.
Atik Sahil. Kürsübaşi Gecesinde Müzik
Text html | Text PDF

Article №11; 7863 - 7867 pages.
Aynur Hümbətova. Ramiz Mustafayevin “Yaylıq” və “Ey gözəl” xor işləmələrinin bəzi üslub xüsusiyyətləri
Text html | Text PDF

Article №12; 7868 - 7870 pages.
İrfan Çalik. Tulum enstrümaninin yapiminda kullanilan derinin özellikleri ve ses oluşumuna olan etkisi
Text html | Text PDF


"Musiqi dünyası" № 1 (54) 2013 / 15.03.2013

"Musiqi dünyası" № 2 (55) 2013 / 31.05.2013

"Musiqi dünyası" № 3 (56) 2013 / 15.09.2013

"Musiqi dünyası" № 4 (57) 2013 / 15.12.2013

"Musiqi dünyası" № 1 (58) 2014 / 15.03.2014

"Musiqi dünyası" № 2 (59) 2014 / 31.05.2014

"Musiqi dünyası" № 3 (60) 2014 / 15.09.2014

"Musiqi dünyası" № 4 (61) 2014 / 10.12.2014

"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015 / 10.07.2015

"Musiqi dünyası" № 2 (63) 2015 / 04.10.2015

"Musiqi dünyası" № 3 (64) 2015 / 18.12.2015

"Musiqi dünyası" № 4 (65) 2015 / 28.12.2015

"Musiqi dünyası" № 1 (66) 2016 / 18.06.2016

"Musiqi dünyası" № 2 (67) 2016 / 10.08.2016

"Musiqi dünyası" № 3-4 (68/69) 2016 / 30.11.2016

"Musiqi dünyası" № 1-2 (70/71) 2017 /10.06.2017