"Musiqi dünyası" № 3-4 (96/97) 2023

22.12.2023

Mündəricat / Content

Article №1;9208-9224 pages.
Mahirə QULIYEVA. Ələkbər Əsgərovun şəxsi arxivinin təsviri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №2;9225-9238 pages.
Нурбану ЖОЛДАСОВА. Кюи для сыбызғы и ҡурая: соотношение повествования и музыки
Abstract | Text html | Text PDF

Article №3;9239-9246 pages.
Aynur ŞİXİYEVA. Fikrət Əmirovun bəstəkarlıq və etnomusiqişünaslıq fəaliyyətinin qarşılıqlı əlaqəsi
Abstract | Text html | Text PDF

Article №4;9047-9055 pages.
Lalə RƏFİBƏYLİ. Qəmbər Hüseynlinin uşaq mahnılarının musiqi dilinin xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №5;9056-9265 pages.
Рена МАМЕДОВА-САРАБСКАЯ. О формировании семантики музыкально-выразительных средств в контексте этнокультуры тюркоязычных народов
Abstract | Text html | Text PDF

Article №6;9266-9271 pages.
Sevinc RÜSTƏMOVA. Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılıq irsində muğam sənəti
Abstract | Text html | Text PDF

Article №7;9272-9282 pages.
Кенуль НАСИРОВА. Интертекстуальность в балете «Низами» Ф.Амирова
Text html | Text PDF

Article №8;9283-9291 pages.
Samaneh ARSALANİ. Urmiya sazının konstruktiv quruluşu və köklənməsi haqqında
Abstract | Text html | Text PDF

Article №9;9292-9305 pages.
Fərqanə CABBAROVA. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təbliğində musiqi profilli muzeylərin rolu
Abstract | Text html | Text PDF

Article №10;9306-9313 pages.
Nərmin CƏBİYEVA. Əllərin sehri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №11;9314-9321 pages.
Vəfa ƏLİYEVA. Azərbaycanda fortepiano tədrisinin yaranması tarixindən
Abstract | Text html | Text PDF

Article №12;9322-9334 pages.
Aminə BABAYEVA. Azərbaycan milli rəqs sənətində Novruz mövzusunun tərənnümü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №13;9335-9347 pages.
Təranə MƏMMƏDOVA. Azərbaycan caz musiqisində etno-caz istiqaməti və onun bəstəkar yaradıcılığında təzahürü
Abstract | Text html | Text PDF

Article №14;9348-9356 pages.
Cavad HƏSƏNOV. Etno - caz istiqaməti konteksində Arslan Növrəslinin yaradıcıllıq axtarışları
Abstract | Text html | Text PDF

Article №15;9357-9366 pages.
Lalə MUXTAROVA. Nikolay Rakovun violin və fortepiano üçün №2 sonatinasının (D-dur) ifaçılıq xüsusiyyətləri
Abstract | Text html | Text PDF

Article №16;9367-9375 pages.
Назым ПАДСАБЕК. О некоторых новых тенденциях в хоровой музыке современного Казахстана и Азербайджана
Text html | Text PDF