"Musiqi dünyası" № 1 (62) 2015

Article №3; 7296 - 7305 pр.
Cavanşir Guliyev. Kıbrıs Halk Türkülerinin Bazı Armonileştirme Özellikleri
Text PDF

Türkünün armonileştirmesi ilk bakışta heyecan verici ve oldukça basit bir iş gibi görünse de, mesele dikkatli ele alındığında ortaya çıkan özellikler, göz ardı edildiklerinde türkünün özgünlüğünün ve milli renginin kaybına sebep verebiliyor.

Daha 1945 yılında, büyük Azeri besteci ve müzik alimi Üzeyir Hacıbeyli ''Azerbaycan Halk Müziğinin Temelleri'' isimli kitabında*, türkülerin armonileştirilmesi süreçlerinde özel yöntemin gerekliliğini vurgulamış, armonileştirilmiş Azeri türkülerine dair hem iyi hem de kötü örnekler göstermiştir.

Globalleşmenin büyümesi, kültürlerin farklı müzik temelleriyle daha fazla iç içe geçmesi, müzik endüstrisinin arranje etme çevresinde gelişmesi ve çeşitli düzenlemelere karşı oluşan genel bir merak sonucunda bu sorun daha önemli bir hal almıştır. Mesele özellikle yüzyılların makam tekniği geleneklerine ve ses ölçeğinin özgün temperasyonuna dayanan türküleri ilgilendiriyor. Kuzey Kıbrıs halk müziği örneğinde olduğu gibi.

İsminden de belli olduğu üzere, coğrafi özellikleri Akdeniz adası olmak olan Kıbrıs'ın kuzey bölgesini kapsayan ve şu anda 1974 yılında Rumlardan (Rum - Kıbrıs Yunanlılarına Türklerin verdiği isim) ayrılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında kendi devletlerini kuran Kıbrıs Türklerinin ikamet ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ortaçağ'dan beri adada yaşayan Türkler müzik mirasları da dahil kendi geleneklerini unutmamış, Türkiye ana karasında yaşayan akrabalarıyla kültürel bağlantılarını kaybetmemişlerdir.

Halk müziğinin yaşatılmasıyla da alakalı bir durumdur bu -Kuzey Kıbrıs Türklerinin müzik folkloru, özünde Türkiye folkloruna özdeştir. Bunun temelinde Türklerin, yüzyıllar boyunca yan yana yaşadıkları Rumların müziğinden doğal olarak etkilenmesi yatmaktadır. Özellikle ritim mevzusunda, Kıbrıs Türk türkülerinin ritmi daha sakin, daha ''Avrupai'' mi desek; keskin senkoplu ritimler Türkiye'de kullanılanlardan daha azdır. Bununla birlikte, Kıbrıs Türk türkülerinin makam-tonlama temeli yüzyıllar boyunca hiç değişmemiş, hatta Rumların müziğini de etkilemiştir.

Öncelikle şunu belirtmekte yarar vardır ki, armonileştirme sözüyle, klasik Avrupa armonisinden bahsediyoruz, çünkü armonileştirilmiş müzik folkloru, genel olarak Avrupa temelli topluluklar, orkestralar veya bağımsız olarak şarkıya eşlik eden piyano, gitar, akordeon vs gibi enstrümanlar tarafından kullanılmaktadır. Zira Türklerin milli geleneğinde, Avrupai anlamda armoniye yer yoktur.

Peki, Kuzey Kıbrıs Türk müzik folklorunun hangi nitelikleri armonileştirme süreçlerinde önceden dikkate alınması gereken özellikleri yaratıyor?

Birincisi, esas tonun ve dizinin her zaman aynı şey olmadığı ve bu durumda türkünün içindeki Avrupai akort zorlamasının nahoş seslerle sonuçlanabildığı makam tertibi.

İkincisi, makamların kendine özgü temperasyonu.Profesyonel Türk müziğinin (Geleneksel Türk Sanat Müziği) çok yönlü makamsal ve temperasyonel bir sisteme temellendiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Türk Halk Müziği de makamsal müziktir. Geleneksel Türk Sanat Müziği gibi, Türk Halk Müziğinde Büyük İkili aralığı, birbirine eşit dokuz komadan oluşur. Bu komalar küçükten büyüğe doğru söyle sıralanırlar: Koma(F), Bakiye(B), Küçük Münecceb(S), Büyük Münecceb(K), Büyük İkili – Tam ses(T)

Kıbırs Halk Türk türkülerinin armonileştirilmesi sürecinde, makamsal tertip ve özgün temperasyona ek olarak ritmi de dikkate almak gerekmektedir: Tempo-ritm Türk müzik algısı sisteminde önemli bir yer kapsamaktadır.

Bir Kuzey Kıbrıs Halk türküsü güzelliği avrupai armonik ''kıyafette'' silikleşmeyecek şekilde nasıl armonileştirilebilir?

Armonileştirme sürecine örnek olması için ''Agşamınan İkindinin Arası'' isimli Kıbrıs türküsünü seçtik (Örnek 1). Türkü Güzelyurt bölgesine aittir; kaynak kişi Mehmet Ali Tatlıyay.

Bizce, bu türkü Kıbrıs müzik folklorunun tüm güzelliğini ve zenginliğini daha bütün bir şekilde yansıtıyor. Hem değişken ritim hem özgün temperasyon hem de Türk dilinin yerel lehçesi (Kıbrıs Ağzı) mevcuttur. Türkünün ritmi şöyledir (Örnek 2):

Türkünün orijinalinde de göründüğü üzere, Saba makamında bestelenmiştir (Örnek 3).

Bu makamın özelliği, dördüncü basamağın yaklaşık ¾ ton, yani Büyük Mücenneb'e gelecek şekilde, alçaltılmış olmasıdır. Bunun anlamı, makamın üçüncü ve dördüncü perde aralığının oldukça küçük, Avrupa yarım tonundan daha küçük olması armonileşme sürecine büyük engel teşkil eder çünkü klasik Avrupa armonisinde akortlarda Saba makamının dördüncü perdesinin kullanımı detone ile sonuçlanabiliyor. Bununla birlikte Avrupa armonileştirmesinde makamın dördüncü perdesi, en azından üç ana ve pek çok yardımcı armonik akortta kullanılıyor ve ana subdominant notadır.

Diğer yandan Doğu'nun pek çok diğer makamında olduğu gibi, Saba makamın başlangıç sesi, temel tonaliteyi oluşturan ana ton değildir ki, bu durum da türkünün Avrupa akortlarıyla armonileştirilmesi sürecini daha da karmaşıklaştırır.

Son olarak da, bizim bakış açımıza göre Kıbrıs Türk Halk türkülerinin Avrupa usulüyle armonileştirilmesi onların güzelliklerini yok ediyor. Ek olarak, bu türkülerin geleneksel şekilde yorumlanmasında ortaya çıkan üst ton ses izi de bu yöntemle armonileştirildiklerinde yok olacaktır.

Yukarıda belirtilenler bizi farklı, mevzu bahis özellikleri dikkate alan armonileştirme yöntemleri arayışına mecbur etmektedir.

Türkiye'nin temel müzik enstrümanlarının dörtlü-beşli düzenini ve Kıbrıs türkülerinin dörtlü-beşli destek seslerini dikkate aldığımızda, bu türkülerin armonileştirme sürecinin de makamın temperasyonlu perdeleri kullanılmadan dörtlü-beşli-ikili(kvarta-kvinta-sekunda) akortların yardımıyla olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu teknik bir ahenk yaratıyor ve kulağa yabancı gelmiyor, türkünün ezgisinin yapısına temelleniyor.

Kıbrıs Türk türküsü armonileştirmesi için iki örnek gösteriyoruz:

Örnek 4 (Örnek 4). Klasik Avrupa akortlarının kullanarak armonileştirilen bir bölüm.

Örnek 5 (Örnek 5). Bu bizim teklif ettiğimiz, dörtlü-beşli-ikili oluşan özel akortlar yardımıyla doğru armonileştirme örneği

Örneklerden görüldüğü üzere, bu türkünün armonileştirmesinde kullanılan dörtlü-beşli-ikili akortları, Geleneksel Türk Sanat Müziği makamlarına temellenen Kıbrıs Türk türkülerinin armonileştirilmesinde, bizim bakış açımıza göre, tek doğru yöntemi oluşturmaktadırlar. Bu teknik, Kıbrıs türkülerinin seslendirilmesinde yüzyılların derinliğinden gelen güzelliğin daha da vurgulanmasına ve gelecek kuşak dinleyici ve yorumculara el değmemiş bir şekilde iletilmesine izin vermektedir.

Sonuç olarak, yukarıda anlatılan yöntemle armonileştirilmiş ''Agşamınan İkindinin Arası'' türküsünün tamamının sunuyoruz.