«Milli rəqs       
sənətimizin ilduzu»      
S. Əzizova           
1   2   3   4  
S. Əzizova
«Milli rəqs sənətimizin ilduzu»

Ş. Mahmudova
Milli ənənələri yaşadan bəstəkar

 
 
make printcopy print copy
        
Video: First
Audio: Clip 1
Audio: Clip 2
Audio: Clip 3

Ə.P.Dilbazinin "İstiqlal" ordeni ilə təltif
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanı

Azərbaycan milli xoreoqrafiya sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Əminə Paşa qızı Dilbazi "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilsin.

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 25 dekabr 1999-cu il.

Xalq artisti Əminə xanım DİLBAZİYƏ

Hörmətli Əminə xanım!

Sizi - Azərbaycan xoreoqrafiya məktəbinin görkəmli nümayəndəsini 80 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Siz milli rəqs sənətimizin inkişafında, təbliğində və dünya şöhrəti qazanmasında əvəzsiz xidmətlər göstərməklə xalqın rəğbət və məhəbbətini qazanmış böyük sənətkarlardansınız. Çoxşaxəli istedadınız həm lirik, həm də qəhrəmanlıq rəqslərini daim böyük ustalıqla ifa etməyinizə imkan vermişdir. Azərbaycan xalq rəqsini qoruyub saxlamaqla yanaşı, yüksək ifaçılıq məharəti ilə yeni həyat verdiyiniz sənət inciləri milli incəsənətimizin qızıl fonduna həmişəlik daxil olmuşdur.

Siz ölkəmizdə təkcə ifaçı deyil, həm də bir çox rəqslərin quruluşçusu kimi yaxşı tanınırsınız. Xalq rəqslərimizin Sizin quruluşunuzda ifası Azərbaycan xalqına xas olan həyat eşqi, əməksevərlik və coşğunluqla səciyyələnir. Bunu yaratdığınız və rəhbərlik etdiyiniz rəqs kollektivlərinin, xüsusilə "Çinar" qızlar ansablının fəaliyyətində görmək olar. Bununla yanaşı, müxtəlif kütləvi tədbirlərdə xalq rəqslərinə verdiyiniz quruluşlar da diqqətə layiqdir.

Şərəflə keçdiyiniz mənalı həyat yolu sənət adamlarının hələ neçə-neçə nəsli üçün gözəl bir örnək, böyük bir məktəb hesab olunur. Zəngin təcrübəyə, mahir pedaqoq qabiliyyətinə malik böyük rəqs ustadı kimi Siz xalq rəqsləzrimizin incəliklərini gənc nəslə öyrətməklə milli xoreoqrafiyamızın inkişafı üçün bu gün də əlinizdən gələni əsirgəmirsiniz. Əminəm ki, qaynar yaradıcılıq həyatı yaşamış yorulmaz sənət fədaisi kimi milli rəqslərimizin gənc ifaçılarının yetişdirilməsi üçün bundan sonra da var qüvvənizi sərf edəcəksiniz.

Sizə cansağlığı, xoşbəxtlik və müvəffəqiyyətlər arzulayıram.

Heydər ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
Bakı şəhəri, 25 dekabr 1999-cu il.

zərbaycan torpağı-rəqs torpağıdır" - Bu, respublikanın xalq artisti, görkəmli sənətkarımız Əminə xanım Dilbazinin sözləridir. Bəli. Doğrudan da, təbii sərvətləri ilə bərəkətli olan torpağımızdan tanrı mənəvi sərvətləri də əsirgəməyib. Azərbaycan torpağı bütün sənət sahələrində dahilər, görkəmli şəxsiyyətlər yetirdiyi kimi, milli rəqs sənətimizi bütün dünyaya tanıtmış Əminə Dilbazinin simasında öz rəqqasəsini də yetişdirdi. Məhz Əminə xanımın ifasında xalq rəqsləri yüksək sənət səviyyəsinə çatdı. Milli rəqs ifaçılığının bütün xüsusiyyətlərinə və incəliklərinə dərindən bələd olan Əminə Dilbazi oyun havalarımızı özünəməxsus şövqlə ifa etmişdir. Onun hər bir rəqsi bu sənətdə deyilmiş yeni bir sözdür. Əminə xanımın bənzərsiz ifası bir-birindən rəngarəng olan xalq rəqslərini daha da məzmunlu, daha da mənalı etmişdir. Bəlkə də, rəqsə əyləncə gözü ilə baxanların, onu yalnız toy məclislərində oynamaq kimi qiymətləndirənlərin çoxu məhz Əminə Dilbazi səhnəyə çıxandan sonra rəqsə olan münaisbətlərini dəyişməyə, onu ciddi sənət kimi qəbul etməyə başladılar. Rəqs sənətinin fədaisi olan Ə.Dilbazi bütün ömrünü bu sahəyə həsr etmişdir.


 
1   2   3   4  
copyright by musiqi dunyasi 1999-2000© design by grArt 2000©
Next Page Previous Page English Back to Home About site