XƏBƏRLƏR 2005-ci il
Materialları hazırladı: Leyla MƏMMƏDOVA
Search


ORQAN MUSIQISINƏ HƏSR OLUNMUŞ PLENUMUN MÜZAKIRƏSI
Materialı hazırladı: Sevda ƏLIQIZI
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASINDA KEÇIRILMIŞ SƏYYAR PLENUMUN MÜZAKIRƏSI
Materialı hazırladılar: Lalə HÜSEYNOVA və Sevda ƏLIQIZ
ÜZEYIR HACIBƏYOVUN ANADAN OLMASININ120 ILLIK YUBILEYINƏ LAYIQLI TÖHFƏ
Materialı hazırladı: Ülkər TALIBZADƏ
XƏBƏRLƏR 2005-ci il
Materialları hazırladı: Leyla MƏMMƏDOVA

 


Yanvarın 14-də M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Respublikanın xalq artisti, bəstəkar Oqtay Zülfüqarovun 75 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert keçirildi. Giriş sözü ilə Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Fərəh Əliyeva çıxış edərək, bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yolundan ətraflı məlumat verdi. Konsertdə O.Zülfüqarovun 2 saylı Simli kvartetindən II və III hissələr; skripka, violonçel və fortepiano üçün Trionun II və III hissələri; fortepiano üçün 3 prelüd; Canana yetmişəm (söz. M.Füzulinin) və Yarmı keçdi (söz. S.Rüstəmin) romansları; violonçel və orkestr üçün Konsert; Şənlən mənim xalqım Uvertürası səsləndi. Konsertdə Azərbaycan Dövlət Simli Kvarteti, Azərbaycan Dövlət Fortepiano Triosu və Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri iştirak etdilər. Solistlər - Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Ü.Hacıbəyova (fortepiano), Akademik Opera və Balet Teatrının solisti F.Məmmədova (soprano), Respublikanın əməkdar artisti E.Iskəndərov (violonçel). Respublikanı n xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, professor Rauf Abdullayev orkestrə dirijorluq etmişdir.Yanvarın 25-də Niyazinin ev-muzeyində bəstəkarın indiyə qədər naməlum qalmış piano əsərlərinin ilk nəşrinə həsr olunmuş təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Not nəşrinin tərtibçi-redaktoru Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru Alla Bayramovadır. Məcmuədə Niyazının Etüd (Zarafat), Skertso, Prelüd, Rəqs, Almaz kino-filminə musiqidən 3 fraqment, Miracle (Möcüzə), Adajio (Çitra baletindən) və Rəng (Şur muğamından) əsərləri daxil edilmişdir. Tədbirdə Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli, Muzeyin direktoru Alla Bayramova çıxış etdilər. Niyazinin əsərlərini pianoçu Ülviyyə Hacıbəyova təqdim etdi.Fevralın 16-da Moskvada, Dövlət Kreml sarayında Rusiyada Azərbaycan ilinin təntənəli açılış mərasimi olmuşdur. Açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin çıxış etdilər.

Rəsmi hissədən sonra Azərbaycanın incəsənət ustalarının iştirakı ilə konsert oldu. Konsert proqramında Ü.Hacıbəyovun Arşın mal alan operettasından Əsgərin ariyası (solist Samir Cəfərov); N.Əliverdibəyovun Xor üçün Bayatı-Şiraz əsəri (ifaçı - Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, bədii rəhbər Gülbacı Imanova); A.Əlizadənin kamera orkestri üçün Cəngi əsəri (ifaçı - Q.Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestri, bədii rəhbər Teymur Göyçayev); F.Əmirovun Min bir gecə baletindən fraqmentlər; T.Quliyevin Neftçilər mahnısı (solist - Anar Şuşalı) və Polad Bülbüloğlunun öz ifasında bir sıra populyar mahnıları səsləndi. Konsert Polad Bülbüloğlunun Azərbaycan - odlar yurdum mənim mahnısının təntənəli ifası ilə başa çatdı.

Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlunu Rusiya-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və inkişafına verdiyi töhfəyə görə Dostluq ordeni ilə təltif etmişdir.Martın 4-də M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında bəstəkar Fərhəng Hüseynovun yaradıcılıq gecəsi keçirilmişdir. Konsertdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri (dirijor - Azad Əliyev), Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası (bədii rəhbər və baş dirijor - Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi - Gülbacı Imanova) və Bülbül adına Orta Ixtisas Musiqi Məktəbinin uşaq xoru (bədii rəhbər - Dilarə Əliyeva, konsertmeyster - Nərminə Əfəndiyeva), Respublikanın əməkdar artistləri və Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistləri Əkrəm Poladov (bas), Həsən Enami (tenor), Mahirə Quliyeva (soprano), Səbinə Əsədova (metso soprano) və Ərəstun Quliyev iştirak etdilər.

Proqramda bəstəkarın uşaq xoru, böyük xor, solistlər, orqan və simfonik orkestr üçün Dünyada sülh bərqərar olsun oratoriyası (əsər Azərbaycanın ümummilli lideri, mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevə həsr olunub); Kraliça Aba baletindən süita; Quarani kapriççiosu və La dinio fantaziyası səslənmişdir.Martın 16-da Bakı Musiqi Akademiyasında bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi, Şöhrət ordenli, professor Musa Mirzəyevin yaradıcılığının 50-illiyinə həsr olunmuş yubiley konserti oldu. Konsertdən qabaq Mədəniyyət Nazirliyi Incəsənət şöbəsinin müdiri Ə.Lalayev nazir P.Bülbüloğlunun bəstəkara təbrik məktubunu oxudu. Sonra Bəstəkarlar Ittifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professoru Ramiz Zöhrabov bəstəkarın həyat və yaradıcılığından söz açdı. Konsertdə M.Mirzəyevin kamera-instrumental və kamera vokal əsərləri dinləyicilərə təqdim olundu.Aprelin 14-də Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük Zalında Ü.Hacıbəyovun 120 illik yubileyi münasibəti ilə konsert keçirilmişdir. Proqramda Ü.Hacıbəyov, Ə.Bədəlbəyli, F.Bədəlbəyli, N.Əliverdibəyov, I.Hacıbəyov, S.Hacıbəyov və Niyazinin əsərləri səslənmişdir. Konsertdə Ülviyyə Hacıbəyova (fortepiano), R.Ismayılova (orqan), A.Həsənova (fortepiano), N.Əfəndiyeva (fortepiano), G.Zeynalov (tar), G.Ismayılova (soprano), F.Məmmədova (soprano), S.Əsədova (metso-soprano) və H.Enami (tenor) iştirak etdilər. Ön sözlə Bakı Musiqi Akademiyasının professoru F.Əliyeva çıxış etdi.Mayın 16-da Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük Zalında Üzeyir Hacıbəyovun 120 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilmişdir. Konsertdən əvvəl ön sözlə Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Katibi, respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, professor Ramiz Zöhrabov və BMA-nın prorektoru, professor Oqtay Abasquliyev çıxış etdilər. Proqramda Ü. Hacıbəyovun Aşıqsayağı, Arşın mal alan operettasından Asyanın mahnısı, Koroğlu operasından Xanəndə qızın mahnısı və Üvertüra; F.Əmirovun Sevil operasından Sevilin ariyası; Q.Qarayevin 2 romansı və Eskiz; Niyazinin Çitra baletindən Adajio və Möcüzə; S.Hacıbəyovun Laylayı; N.Əliverdibəyovun Bayatı-Şiraz əsəri; V.Adıgözəlovun Prelüdləri; A.Əlizadənin Dastanı; A.Məlikovun 2 romansı; X.Mirzəzadənin Prelüdləri; T.Bakıxanovun Elegiya və Şərq sədaları; S.Ibrahimovanın Əzizlərimin xatirəsinə; O.Zülfüqarovun Triosu və I.Hacıbəyovun Romansı səsləndi.

Konsertdə Ülviyyə Hacıbəyova, Eldar Iskəndərov, Fəridə Məmmədova, Töhfə Babayeva, Nər giz Əliyarova, Səbinə Ibrahimova, Səbinə Əsədova, Gülnarə Səfərova, Lalə Həsənova, Fəridə Əhmədbəyova və Rəna Ismayılova iştirak etdilər.   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page