NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASINDA KEÇIRILMIŞ SƏYYAR PLENUMUN MÜZAKIRƏSI
Materialı hazırladılar: Lalə HÜSEYNOVA və Sevda ƏLIQIZ
Search


ORQAN MUSIQISINƏ HƏSR OLUNMUŞ PLENUMUN MÜZAKIRƏSI
Materialı hazırladı: Sevda ƏLIQIZI
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASINDA KEÇIRILMIŞ SƏYYAR PLENUMUN MÜZAKIRƏSI
Materialı hazırladılar: Lalə HÜSEYNOVA və Sevda ƏLIQIZ
ÜZEYIR HACIBƏYOVUN ANADAN OLMASININ120 ILLIK YUBILEYINƏ LAYIQLI TÖHFƏ
Materialı hazırladı: Ülkər TALIBZADƏ
XƏBƏRLƏR 2005-ci il
Materialları hazırladı: Leyla MƏMMƏDOVA

 


2005-ci il aprelin 16-17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının Səyyar Plenumu keçirilmişdir. Plenum bütövlükdə Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının işinə həsr olunmuş və onun işində iştirak etmk üçün Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının katibi, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöhrabov, respublikanın xalq artisti, professor professor Tofiq Bakıxanov, respublikanın xalq artisti Nəriman Məmmədov və Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının məsul katibi Lalə Hüseynova Naxçıvana ezam edilmişlər.

Tədbirin ilk günü Bakıdan gələn nümayəndə heyətini Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov qəbul etmişdir. Səmimi şəraitdə keçən görüşdə Naxçıvanda görülən mədəni-quruculuq işlərinin səviyyəsindən söhbət açılmış, musiqi təhsilinin vəziyyəti, Bəstəkarlar Təşkilatının qarşısında duran vəzifələr barədə ətraflı fikir mübadiləsi yürüdülmüşdür. Görüş iştirakçıları Naxçıvanda mədəniyyətə göstərilən diqqət və qayğıdan məmnun qaldıqlarını bildirərək, bu sahədə dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsini çox müsbət hal kimi dəyərləndirmişlər.

Nümayəndə heyəti Naxçıvanın bir sıra mədəniyyət ocaqlarında, o cümlədən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında, Dövlət Xalça Muzeyi, Hüseyn Cavidin ev muzeyində və Möminə Xatun Məqbərəsində olmuş, habelə Naxçıvan Dövlət Universitetində tələbələrin zövqlə hazırladığı Ü.Hacıbəyovun Arşın mal alan operettasından fraqmentlərə baxmışlar. Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Isa Həbibbəyli qonaqları Universitet şəhərciyi ilə tanış etmiş və qeyd etmək lazımdır ki, burada görülmüş işlərin həcmi və miqyası, o cümlədən yeni istifadəyə verilmiş və texnikanın son nailiyyətləri ilə təchiz edilmiş elektron kitabxana böyük təəssürat yaratmışdır.

Aprelin 16-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Plenumun açılışı olmuşdur. Açılış mərasimində Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının katibi Ramiz Zöhrabov və Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının sədri Şəmsəddin Qasımov çıxış etmişlər. Daha sonra Naxçıvan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsertdə Muxtar Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Şəmsəddin Qasımov, Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimləri Rəşid Məmmədov, Əqidə Ələkbərova, bəstəkarlar Yaşar Xəlilov və Kamal Əhmədovun əsərləri Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq çalğı alətləri orkestri, Kamera orkestri, Naxçıvan şəhər Mədəniyyət evinin instrumental ansamblı, Qızlar litseyinin xoru və solistlər tərəfindən ifa edilmişdir.

Aprelin 17-də isə Naxçıvan musiqi ictimaiyyəti və media nümayəndələrinin iştirakı ilə geniş konfrans-disput keçirilmişdir. Həmin konfransın bir sıra maraqlı və önəmli məqamlarını diqqətinizə çatdırırıq.

Ramiz Zöhrabov (Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqı Idarə Heyətinin Katibi): Hörmətli həmkarlar! Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqında artıq belə bir ənənə formalaşıb: hər il müxtəlif festivallar, plenumlar, baxışlar, ayrı-ayrı bəstəkarlara və musiqişünaslara həsr olunmuş müəllif gecələri və ya konfranslar keçirilir. Tədbirdən sonra keçirilən disput-konfransda onun nəticələri müzakirə edilir. Burada çox maraqlı çıxışlar olur, həm çatışmazlıqlar, həm tövsiyələr, tənqidi fikirlər, həm də müsbət amillər qeyd olunur. Mən istərdim ki, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatında da bu ənənə davam etdirilsin.

Məlumdur ki, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının region təşkilatıdır. Yəni, buradakı təşkilat bütün Muxtar Respublikanı əhatə edir, bizim isə ən böyük və müstəqil təşkilatımızdır.

Çox təəssüf ki, biz 1995-ci ildən bu günədək Naxçıvana gələ bilməmişdik. Sizin təşkilatın üzvləri də əsərləri bizə təqdim etmək üçün hazır deyildi. Ona görə də biz Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının 70 illiyi ilə əlaqədar müxtəlif regionlardakı təşkilatlarımızda səyyar plenumlar keçirməyi planımıza daxil etdik. Xatırladım ki, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqı 70 illiyinə həsr olunmuş konfrans və kamera musiqisi festivalı keçirib. Bu festivalda artıq geniş rezonans almış əsərlərin səslənməsi nəzərdə tutulmuşdu. Lakin sonra aydın oldu ki, son dövrdə kamera janrında çoxlu sayda yeni əsərlər yazılıb. Ona görə də festivalın proqramını ancaq yeni yazılmış əsərlərdən təşkil etdik. Sonra isə onun müzakirəsi maraqlı keçdi. Onu da deyim ki, ənənəvi olaraq bu müzakirələr bizim Musiqi dünyası jurnalımızda çap olunur. Söz yox ki, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı bu jurnala abunə yazılmalıdır. Siz bu jurnal ilə tanış olsanız orada necə açıq-aşkar tənqidi fikirlərin söylənildiyinin, diskussiyalar aparıldığının şahidi o larsınız.

Bu gün Səyyar plenumun müzakirəsinə yığışmaqda da əsas məqsədimiz ifa olunmuş əsərlər haqqında öz tənqidi, obyektiv fikirlərimizi qeyd etmək, ümumi vəziyyət, problemlər haqqında, gələcək perspektivlər haqqında danışmaqdır. Bütün bunlar gələcəkdə yaradıcılıq işlərimizin yaxşılaşdırılmasına kömək göstərəcəkdir.

Ümumiyyətlə, bu gün bəstəkarlıqda bir neçə cərəyan mövcuddur. Səyyar plenumun konsertində müxtəlif cərəyanlara aid olan əsərlər əsasən səslənmədi. Lakin müxtəlif janrlarda yazılmış nisbətən yüksək səviyyəli, orta səviyyəli əsərlər də ifa edildi. Yeri gəlmişkən onu da xatırladım ki, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının plenumları keçirilərkən seçim edilir. Bizdə müxtəlif janrlara uyğun bölmələr fəaliyyət göstərir və hər bölməyə aid olan plenum və ya festival o bölmənin iclasında müzakirə olunur. Əsərlər seçildikdən sonra ifaçılara təqdim edilir və onlar böyük məsuliyyətlə bu əsərləri hazırlayırlar. Əlbəttə, bəzi ifaçılar qonorar tələb edirlər. Lakin ifaçıların əksəriyyəti bilir ki, Azərbaycan Bəstəkarlar Ittifaqının qonorar ödəmək imkanı yoxdur. Mədəniyyət Nazirliyi bizə çox kömək göstərir. Tədbir keçirmək üçün salonlar verir, ifaçı kollektivləri bu işə cəlb edir və s. Eyni zamanda bəstəkarlar özləri də solist-ifaçıları tapır və onlarla məşq edir, tədbirə hazırlıqlı gəlirlər.

Bu müzakirədə əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz həm çatışmazlıqları göstərməli, həm müvəffəqiyyətləri qeyd etməli, həm də gələcək işlərimizi, perspektivlərimizi müəyyənləşdirməliyik. Bu ümumi işimizin xeyrinə olacaq. Beləliklə, disput-konfransı açıq elan edirəm.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page