IFAÇILIQ
-
Search


YARADICILIQ
-
MUZEYLƏRDƏ
-
MÜSABIQƏLƏR...
KONFRANSLAR...

-
IFAÇILIQ
-

 


UŞAQ XOR KAPELLASININ ILK KONSERTI

2003-cü il fevralın 14-də Orqan Musiqisi Zalında Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının Bülbül adına Orta Ixtisas Musiqi Məktəbinin nəzdində Uşaq Xor Kapellasının ilk konserti oldu.

Kapellanın bədii rəhbəri və baş dirijoru Dilarə Əliyevanın təşəbbüsü, gərgin əməyi sayəsində yaranmış bu xor, uşaqların xor sənətinin incəliklərini həvəslə, böyük istəklə mənimsəməsinə gözəl imkan yaratmışdır.

Uşaq xor kapellasının yaranması təşəbbüsü 3 il əvvəl, yəni Bülbül adına məktəbin Qız qalası xorunun respublikanın ən yaxşı uşaq xor kollektivi kimi artıq məşhurlaşdığı zamandan yaranmışdır. Cəsarətlə demək olar ki, Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti çox istedadlı və perspektivli xor kollektivi əldə etmişdir. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Xor kapellası üçün gələcək kadrların hazırlanması məsələsi həll oluna bilər və bu problem qismən də olsa aradan qalxar. Qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının yaradıcılıq fəaliyyəti son zamanlar çox yüksəlmişdir və indi bu kollektivin beynəlxalq səviyyəsindən açıq danışmaq olar. Onun qazanılmasında isə ilk növbədə xorun bədii rəhbəri, Azərbaycan əməkdar incəsənət xadimi Gülbacı Imanovanın böyük və ağır xormeyster əməyini xüsusi vurğulamaq lazımdır.

Konsertin özünə gəldikdə isə, demək lazımdır ki, Uşaq Xor Kapellası ilk çıxışına çox əsaslı şəkildə hazırlaşmışdır. Onun ifasında 6 dildə rus, azərbaycan, italyan, yunan, yapon, ingilis dillərində əsərlər səsləndi. Hər bir ifa yalnız uşaqların hiss etdiyi və dinləyicilərə çatdıra bildiyi səmimiliklə aşılanmışdır. Xalq mahnıları ilə yanaşı kapellanın ifasında T.Quliyevin Bağçamız; A.Yusifovanın Bulaqlar və Vokaliz; I.Abdullayevin Vokaliz, Azərbaycan, Nərgiz, Bizimdir gələcək; E.Krılatovun Yelləncək və digər mahnılar səsləndi.

Bütün əsərlər kifayət qədər mürəkkəb (iki səsli, üç səsli) idi. Lakin onların bəzisinin, məsələn acapella xoru üçün Yar gəlir xalq mahnısının, M.Oqinskinin Polonezinin, S.Raxmaninovun Yasəmən romansının ifasını kamil adlandırmaq olar. Mütəxəssislər yaxşı bilir ki, acapella oxuma və klassik əsərlərin ifası xüsusi hazırlıq tələb edir. Sevindiricidir ki, uşaqlar bu mürəkkəb işin öhdəsindən gəlmək iqtidarında olub, uğur qazandılar.

Bütövlükdə konsert böyük müvəffəqiyyətlə keçdi və qətiyyətlə demək olar ki, Uşaq Xor Kapellasının ilk çıxışı baş tutdu. Lakin bütün bunlar quru faktlardır, əsas məsələ odur ki, kollektiv bütün dinləyicilərə əsl mahnı bayramını bəxş etdi.

Materialı hazırladı:
Leyla MƏMMƏDOVA


   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page