MUZEYLƏRDƏ...
-
Search


IFAÇILIQ...
-
GÖRÜŞLƏR...
-
MÜSABIQƏLƏR...
MÜSAHIBƏLƏR...

-
EKSPEDISIYALAR...
-
YARADICILIQ...
-
MUZEYLƏRDƏ...
-
MUSIQI TƏHSILI...
-

 


L.VƏ M.ROSTROPOVIÇLƏRIN EV-MUZEYINDƏ MAESTROYA HƏSR OLUNMUŞ SÜJETLI XALÇANIN TƏQDIMAT MƏRASIMI KEÇIRILDI

       19 sentyabr 2004-cü il tarixində M.Rostropoviç Bakıda fəaliyyət göstərən L. və M.Rostropoviçlərin ev-muzeyində oldu. Vaxtının məhdud olmasına baxmayaraq ənənəyə sadiq olaraq hər gəlişində ev-muzeyinə gələn M.Rostropoviç böyük hərarətlə qarşılandı. Prezident apparatı Humanitar Şöbənin müdiri Fatma xanım Abdullazadə, Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlı, Mədəniyyət Nazirinin müavini Sevda xanım Məmmədəliyeva, L. və M.Rostropoviçlər adına 21 saylı musiqi məktəbinin direktoru R.Əzizov, muzey direktorları və başqaları Maestro ilə birlikdə ev-muzeyinin qonağı oldular. Bu gəlişində həmyerlimiz ev-muzeyində sərgi və yeni eksponatla tanış oldu. Sərgidə Maestronun dirijorluq fəaliyyətinə həsr olunmuş, muzeyin fondundan olan yeni materiallar, fotoşəkillər, mükafatlar, disklər və bu kimi maraqlı materiallar nümayiş olunurdu. Muzeyin direktoru Şeyla xanım Heydərova M.Rostropoviçi sərgi ilə tanış etdi, muzeyə daxil olan yeni eksponatlar barədə məlumat verdi. Eyni z amanda Maestronun gəlişi ilə əlaqədar Mədəniyyət Nazirliyinin ev-muzeyi üçün aldığı, xalçaçı-rəssam T.Bəşirovun 2003-cü ildə toxuduğu süjetli xalçanın təqdimat mərasimi keçirildi.

       M.Rostropoviçə həsr olunmuş süjetli xalçanın (1.30 x 1.95) tərkibi yun, ərişi, arğacı pambıq, ipək və qızılı saplardan ibarətdir.

       M.Rostropoviçin portreti xalçanın mərkəzində yerləşən violonçelin yuxarı hissəsində əks olunmuşdur. Xalçanın əsas başlanğıc elementləri Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim simvolu olan Qobustanın qayaüstü Yallı rəgslərinin təsviri ilə bağlıdır. Violonçelin içəri hissəsində xalçaçı-rəssam Xilə-butalardan istifadə etmişdir ki, bu da M.Rostropoviçin Bakıda anadan olmasına işarədir. Violonçelin aşağı hissəsində mədəniyyətin simvolu olan Lira qızılı saplarla xovsuz texnologiya ilə toxunulmuşdur. Xalçanın aşağı hissəsində hər iki tərəfində qədim musiqi elementi Vaq-vaqı - hind əsatirlərindən götürülmüş Oxuyan ağaclar təsvir olmuşdur. Vaq-vaqı elementinin mərkəzində rəssam xeyir və şərin simvolu olansimruq quşu və əjdaha təsvirlərini vermişdir. Portretin sağ tərəfində ud musiqi alətində, sol tərəfində isə violonçeldə ifa edən iki ifaçı təsvir edilmişdir ki, bununla da müəllif Şərq və Qərb musiqisinin sintezini göstərməyə çalışmışdır. Portretin yuxarı hissəsində sevgi rəmzi olan üzbəüz iki buta təsvir edilmişdir. M Rostropoviçin musiqiyə olan hədsiz məhəbbətinin ifadəsi kimi butaların arasından kaman açarı əks olunmuşdur. Ana xətdə violonçeli kökləyən iki mələk təsviri verilmişdir ki, bu da M.Rostropoviçin fitri istedadının rəmzidir. Burada rəssam M.Rostropoviçin violonçelinin mələklər tərəfindən kökləndiyini göstərmək istəmişdir. Mələklərin başı üstündə ağ dairə verilmişdir ki, bu da M.Rostropoviçin qeyri-adi musiqi qabilliyətinin ilahi tərəfindən ona bəxş olunduğunun izahıdır. Xalçanın iki tərəfində M.Rostropoviçin musiqi qabilliyətinin sərhədsiz və tükənməzliyini əks etdirən quşlar təsvir olunmuşdur. Xalçanın dörd tərəfinin kənarları isə üzərində notlar, açarlar yazılmış not sətri ilə haşiyəyə alınmışdır.

       Ona həsr olunan süjetli xalçanı Maestro M.Rostropoviç yüksək qiymətləndirərək xalçaçı-rəssam T.Bəşirova dərin minnətdarlığını bildirdi. Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu muzeyin yaranması üçün bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycan xalqının böyük lideri mərhum prezidentimizin verdiyi qərarı xatırlatdı. Və hörmətli prezidentimizin xatirəsi böyük ehtiramla yad edildi.

       Hər dəfə olduğu kimi bu gəlişində də M.Rostropoviç ev-muzeyinə öz qiymətli hədiyyəsini etdi. Bu isə fransız rəssamının Bordo şərabı ilə çəkdiyi olduqca qeyri-adi olan M.Rostropoviçin portreti idi. Belə bir qiymətli hədiyyəyə görə muzeyin direktoru Şeyla xanım Heydərova M.Rostropoviçə dərin minnətdarlığını bildirdi. 2002-ci ildə ev-muzeyinin təntənəli açılışı zamanı çəkilən fotoşəkillərdən ibarət albomu, muzeyin fəaliyyəti və Rostropoviçlərin yaradıcılıqlarına həsr olunmuş yazılar dərc olunan jurnallar və məlumatları muzeyin direktoru M.Rostropoviçə hədiyyə etdi.

       Olduqca səmimi insan olan M.Rostropoviç həyəcanını gizlətmirdi. Sonda muzey əməkdaşlarına minnətdarlığını bildirərək xatirə şəkilləri çəkdirildi. Bir sözlə bu mərasimə toplaşanların sevincləri, Maestroya dərin məhəbbətləri, səmimilik ev-muzeyinin ab-havasında duyulurdu.Materialı hazırladı:
Şeyla Həydərova
   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page