MEHTER MÜZIĞI
Şevki Faruk KANCA (Türkiye, Samsun)
Search


X.MIRZƏZADƏNIN ETIRAF VOKAL-SIMFONIK ƏSƏRI BARƏDƏ BƏZI MÜLAHIZƏLƏR
Qənirə HÜSEYNOVA
MEHTER MÜZIĞI
Şevki Faruk KANCA (Türkiye, Samsun)
VASIF ADIGÖZƏLOV YARADICILIĞININ ÜSLUB XÜSUSIYYƏTLƏRI
Imruz ƏFƏNDIYEVA
EMIN SABITOĞLUNUN MAHNILARINDA SÖZ ILƏ MUSIQININ QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRI
Ceyran MAHMUDOVA
QARA QARAYEV BALETLƏRINDƏ ƏNƏNƏVILIKLƏ MÜASIRLIYIN VƏHDƏTI
Ilhamə MƏMMƏDLI
ASƏF ZEYNALLININ ƏSƏRLƏRINDƏ MILLI LAD INTONASIYA XÜSUSIYYƏTLƏRI
Cəmilə HƏSƏNOVA

 


       3. Sofyan Usulü: Dört zamanlı ve dört vuruşludur. Aşağıdaki şekilleriyle kullanılır. (nümunə 3)

       4. Türk Aksağı Usulü: Beş zamanlı ve beş vuruşludur. Bu usulun de kullanıldığı farklı şekilleri vardır, mehter müziğinde bu usul kullanılmamış denebilecek kadar az kullanılmıştır. Bu usule çok yakın olan zafer usulünde yazılmış marşlar vardır. (nümunə 4)

       5. Yörük semai usulü: Altı zamanlı ve beş vuruşludur. 6/8, 6/4 ve 6/2lik ölçülerle yazılır. Şu şekillerde kullanılabilir: (nümunə 5)

       6. Devr-i Hindi Usulü: Yedi zamanlı ve beş vuruşludur. (nümunə 6)

       7. Devri Turan usulü: Yedi zamanlı ve üç vuruşludur. (nümunə 7)

       8. Düyek usulü: Sekiz zamanlı ve beş vuruşludur. (nümunə 8)

       9. Ceng-i harbi usulü: On zamanlı ve on vuruşludur. Savaşta zillerin vurduğu usuldür. Şu şekillerde vurulabilir: (nümunə 9)

(nümunə 9a)
(nümunə 9b)
       10. Nim çember usulü: On iki zamanlı ve sekiz vuruşludur. (nümunə 10)

       11. Fahte usulü: Yirmi zamanlı ve on üç vuruşludur. (nümunə 11)
(nümunə 11a)

       12. Berefşan usulü: Otuz iki zamanlı ve on beş vuruşludur. (nümunə 12)

       13. Nim zencir usulü: Altmış zamanlı ve kırk vuruşludur. (nümunə 13)
(nümunə 13a)
(nümunə 13b)

       14. Devr-i kebir: On dört ve yirmi sekiz zamanlıdır. (nümunə 14)

       15. Sakil usulü: Kırk sekiz zamanlı ve otuz dört vuruşludur. (nümunə 15)

       16. Raks aksağı usulü: Dokuz zamanlı ve dört vuruşludur. (nümunə 16)

       17. Çenber usulü: Yirmi dört zamanlı ve on altı vuruşludur. (nümunə 17)

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page