Ő”—»√» ÕŖ«Ŗ–»……Ŗ—»
MEHTER MÜZIĞI
Şevki Faruk KANCA (Türkiye, Samsun)
Search

Ő”—»√» ÕŖ«Ŗ–»……Ŗ—»
X.MIRZƏZADƏNIN ęETIRAFĽ VOKAL-SIMFONIK ƏSƏRI BARƏDƏ BƏZI MÜLAHIZƏLƏR
Qənirə HÜSEYNOVA
MEHTER MÜZIĞI
Şevki Faruk KANCA (Türkiye, Samsun)
VASIF ADIGÖZƏLOV YARADICILIĞININ ÜSLUB XÜSUSIYYƏTLƏRI
Imruz ƏFƏNDIYEVA
EMIN SABITOĞLUNUN MAHNILARINDA SÖZ ILƏ MUSIQININ QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRI
Ceyran MAHMUDOVA
QARA QARAYEV BALETLƏRINDƏ ƏNƏNƏVILIKLƏ MÜASIRLIYIN VƏHDƏTI
Ilhamə MƏMMƏDLI
ASƏF ZEYNALLININ ƏSƏRLƏRINDƏ MILLI LAD Ė INTONASIYA XÜSUSIYYƏTLƏRI
Cəmilə HƏSƏNOVA

 


Hane : Türk müziğinde yazılan eserlerin bölümlerini belirten terimdir.
†††††††Serhane: Türk müziği eserlerinin birinci hanesini belirtir. Bu bölüm bir başka deyişle ďHane-i evveliĒ olarak da adlandırılır.

†††††††Mülazim: Bu bölüm ďteslimĒ olarak da nitelendirilir. Saz eserlerinde sürekli yinelenen bölümdür. Bir anlamda da sazlarla yapılan nakarattır.
†††††††Hane-i sani: Eserlerin ikinci haneleri, bölümleridir. ďorta haneĒ veya ďmiyan haneĒ olarak da adlandırılır.
†††††††Hane-i salis: Eserlerin üçüncü haneleridir.
†††††††Hane-i rabi: Eserlerin dördüncü haneleridir.
†††††††Serbend: Baş hanelere verilen ad.
†††††††Zeyl Hane: Dörtten fazla haneli peşrev ve saz semailerinde -özellikle de beş haneli bestelenen ve ona özel olan Darb-ı Fetih usulündeki peşrevlerde- son haneye verilen isimdir.
†††††††Takib-i intikal: Bir çeşit köprü olarak da düşünebileceğimiz tekbir-i intikal, Türk müziğinde peşrev ve saz semailerinde, mülazimeye veya hanelere geçitte tekrarlanan kısa ezgilerdir.
†††††††Enstrüman için yapılan eserler, bestelendikleri hane sayılarına göre isimlendirilir ve en az iki haneli olurlar.

†††††††1.Iki haneli saz eseri

†††††††Iki haneli saz eserlerinde form şöyledir:
†††††††Serhane - Mülazime
†††††††Serbend - serhane - Mülazime

†††††††2. Üç haneli saz eseri

†††††††Bu formda yazılmış eserlerin akışı farklı şekillerde olabilir:

†††††††I
†††††††Serhane - Mülazime
†††††††Hane-i sani - Mülazime
†††††††Hane-i salis - Müzlazime

†††††††II
††††††† Serhane - Mülazime 1
†††††††Hane-i sani - Mülazime 1
†††††††Hane-i salis - Mülazime 2

†††††††III
†††††††Serhane - Mülazime teslim
†††††††Hane-i sani - Mülazime
†††††††Hane-i salis teslim - Mülazime

†††††††IV
†††††††Serhane - Mülazime teslim
††††††† Hane-i sani teslim - Mülazime
†††††††Hane-i salis - Mülazime

†††††††V
†††††††Serhane teslim - Mülazime teslim
†††††††Hane-i sani teslim - Mülazime teslim
†††††††Hane-i salis - Mülazime teslim

†††††††VI
††††††† Serhane terkib-i intikal - Mülazime terkib-i intikal
††††††† Hane-i sani terkib-i intikal - Mülazime terkib-i intikal
†††††††Hane-i salis terkib-i intikal - Mülazime terkib-i intikal

†††††††VII
†††††††Serhane - Mülazime
†††††††Hane-i sani teslim - Mülazime
†††††††Hane-i salis teslim zeyl-i teslim - Mülazime

†††††††VIII
†††††††Serhane teslim - Mülazime terkib-i intikal
†††††††Hane-i sani teslim - Mülazime terkib-i intikal
†††††††Hane-i salis zeyl-i teslim - Mülazime

†††††††IX
†††††††Serhane - Mülazime
††††††† Hane-i sani - Mülazime
†††††††Hane-i salis serbend - Serhane mülazime

†††††††X
††††††† Serhane - Mülazime
†††††††Hane-i sani - Serhane mülazime
†††††††Hane-i salis - Serhane mülazime

†††††††3.Dört haneli saz eseri
†††††††I
†††††††Serhane - Mülazime
†††††††Hane-i sani - Mülazime
†††††††Hane-i salis - Mülazime
†††††††Hane-i rabi - Mülazime

†††††††II
†††††††Serhane - Mülazime 1
†††††††Hane-i sani - Mülazime 2
†††††††Hane-i salis - Mülazime 3
††††††† Hane-i rabi - Mülazime 4

†††††††III
††††††† Serhane - Mülazime teslim
††††††† Hane-i sani - Mülazime teslim
††††††† Hane-i salis Zeyl - Mülazime teslim
††††††† Hane-i rabi - Mülazime teslim

       IV
       Serhane - Mülazime
       Hane-i sani - Mülazime
        Hane-i salis - Mülazime
        Serbend - Serhane - Mülazime

       4.Beş haneli saz eseri
       Serhane - Mülazime 1
        Hane-i sani - Mülazime 2
        Hane-i salis - Mülazime 2
        Hane-i rabi - Mülazime 1
       Beşinci hane - Mülazime 1

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page